Zielone technologie – nadzieja dla środowiska i szansa dla biznesu

Zielone technologie – nadzieja dla środowiska i szansa dla biznesu

Postępujące zmiany klimatyczne, wyczerpywanie się surowców energetycznych oraz stale rosnące procesy urbanizacyjne wymuszają transformację światowej gospodarki. Zielone technologie kształtują całe otoczenie gospodarcze i wpływają na modele prowadzenia działalności wszystkich firm. To już nie tylko element wzmacniający wizerunek firmy. Zielone technologie to obecnie dominująca gałąź współczesnej gospodarki o ogromnym potencjale rozwojowym.

Czym są zielone technologie?

Zielone technologie to energetyka przyjazna środowisku, efektywne magazynowanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, modernizacja przemysłu i energetyki, zrównoważona gospodarka surowcami i odpadami oraz zrównoważony transport. To zapewnienie nie tylko „zielonych” produktów, ale także usług.

  • Zielone technologie wykształtowały zupełnie nowy typ gospodarki. Zmieniły nie tylko wiele procesów produkcyjnych, ale także sposób prowadzenia biznesu – zauważa Krzysztof Woźny z Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. – Coraz więcej firm dostrzega ich wagę i możliwości, a także wpływ na codzienne życie konsumentów. Obserwując gospodarkę światową można łatwo dostrzec, że firmy przodujące w zielonej energii rozwijają się znacznie szybciej, oferując rozwiązania bardziej konkurencyjne i innowacyjne. Są zmianą, którą chcemy widzieć w świecie.

Zielone technologie są pewnego rodzaju rewolucją gospodarczą, ponieważ ich wpływ wykracza daleko poza sferę ekonomiczną. Kształtuje całe otoczenie i zmienia sposób myślenia o dostępnych zasobach. Jednak bez państwowych rozwiązań instytucjonalnych, które będą wspierać ich rozwój, nie rozwiążą światowych problemów.

Zielone technologie – korzyści nie tylko dla środowiska

Zielone technologie są obecnie siłą napędową wzrostu gospodarczego. Oznaczają dążenie do rozwoju gospodarczego przy jednoczesnym zrównoważonym wykorzystywaniu zasobów naturalnych, zapobieganiu degradacji środowiska oraz zachowaniu bioróżnorodności.

Zielone technologie to przede wszystkim wdrażanie innowacji technologicznych, ale także popularyzacja odnawialnych źródeł energii. To poprawa efektywności energetycznej, lepsze zarządzanie surowcami i odpadami. To także zmiana modelu konsumpcji, zrównoważona produkcja i organizacja pracy oraz społeczna odpowiedzialność biznesu.

Ekorozwój znajduje się obecnie w centrum zainteresowania polityki Unii Europejskiej, zwłaszcza w kwestii stosowania instrumentów finansowych wobec państw członkowskich. Celem działań Unii Europejskiej jest stworzenie, na bazie ekologicznych rozwiązań technologicznych, przewagi konkurencyjnej w produkcji, rozwoju badań naukowych i wdrażaniu innowacji na skalę globalną.

 

Zielone technologie – wady i zalety

Nie sposób przecenić znaczenia zielonych technologii. Coraz chętniej przyciągają one nowych inwestorów. Warto jednak mieć świadomość zarówno ich niewątpliwych zalet, jak i kwestii, które wymagają uwagi i poprawy.

Zielone technologie pozwalają znacząco obniżać globalne zużycie energii. Korzystanie ze źródeł odnawialnych zmniejsza zanieczyszczenia powietrza i skutki globalnego ocieplenia. Wpływa na jakość gleb i wody, minimalizuje ilość odpadów, ale przede wszystkim oznacza realne oszczędności finansowe. Pozwala bardziej racjonalnie gospodarować naszymi zasobami i myśleć o prowadzonych biznesach w szerszej skali.

Niestety, zielone technologie to nadal wysokie wydatki „na start”. Koszt samych badań i wdrażania innowacyjnych rozwiązań może odstraszać. Firmy nadal boją się tego typu działań, nie dostrzegając w nich jedynej szansy na trwały rozwój.

  • Najwyższa pora, by każde przedsiębiorstwo zaczęło podejmować realne działania powodujące spowolnienie zmian klimatycznych. To nasz społeczny obowiązek. Stosowanie zielonych technologii to najważniejszy krok, jaki musimy teraz śmiało postawić – zauważa Grzegorz Putynkowski ekspert Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. – Co ciekawe, największe, globalne firmy, nie są zbyt aktywne w tym sektorze, co śmiało mogą obecnie wykorzystać nowe, mniejsze start-upy, które bardziej elastycznie podchodzą do rozwoju i wdrażania innowacyjnych rozwiązań.

Medycyna w Polsce

Przyszłość nowych technologii w medycynie rysuje się w jasnych barwach – co do tego nie można mieć nawet cienia wątpliwości. Całodobowa dostępność czy nieustanny wzrost popularności akcesoriów do monitorowania funkcji organizmu (takich jak pulsometry, krokomierze) otwierają przed telemedycyną gigantyczne możliwości. Co więcej, pojawia się coraz więcej firm i startupów produkujących urządzenia, które ułatwiają zapewnienie lepszej opieki medycznej przez Internet.

Już dziś, spełniając zapotrzebowanie w zakresie telemedycyny, rośnie rynek produktów umożliwiających zdalne monitorowanie stanu zdrowia. Według szacunków ekspertów, wartość tego rynku do końca 2027 roku na całym świecie ma wynieść 43 miliardy dolarów. Jego rozwój jest zgodny z najnowszymi trendami, które mają optymalizować działalność placówek medycznych poprzez zapewnienie pacjentom w jak najszerszym zakresie opieki w miejscu zamieszkania oraz interweniowanie tylko w koniecznych sytuacjach. Przewiduje się również, że cały globalny rynek opieki zdrowotnej online będzie rosnąć w tempie 14,5% rok do roku, co oznacza że w 2027 roku może on osiągnąć wartość 230,6 miliarda USD.

Rynek medyczny w Polsce jest wciąż nieskonsolidowany. Zazwyczaj silne oraz uznane centra medyczne posiadają tylko jedną lokalizację, nie korzystając tym samym z efektu skali działalności operacyjnej. Powoduje to także często u pacjentów konieczność dalekich podróży, jeśli chcą otrzymać najlepsze usługi. Co ciekawe, wyjątkiem od tej reguły jest choćby kardiologia, która na przestrzeni ostatnich lat została skonsolidowana przez jednego lokalnego gracza przy wsparciu funduszu private equity. Pokazuje to, że rynek medyczny w Polsce jest już gotowy na dalszą konsolidację w innych obszarach, takich jak na przykład ortopedia, okulistyka czy chirurgia.

W ostatnich latach coraz popularniejsza staje się zatem specjalizacja mniejszych jednostek w podstawowych usługach oraz “podłączenie się” pod większe jednostki, które w razie potrzeby świadczą pełen zakres specjalistycznych usług. Im mocniej ten trend się rozwija, tym więcej zyskują na tym większe jednostki – czyli te, które mogą skupić się na dalszych inwestycjach w infrastrukturę i sprzęt. Stwarza to potencjał do współpracy z prywatnymi inwestorami, choćby w roli dostawców sprzętu czy partnerów w zarządzaniu całymi oddziałami.

Wartość eksportu polskich wyrobów medycznych rośnie w tempie dwucyfrowym i ta dynamika powinna się utrzymać w kolejnych latach. Nasze krajowe produkty stają się coraz bardziej konkurencyjne nie tylko w Europie, ale także na rynkach amerykańskich i azjatyckich. Coraz więcej polskich firm jest zainteresowanych ekspansją na rynki zagraniczne, poszerzając tym samym portfolio dostępnych na polskim rynku wyrobów.

Rynek polskich producentów wyrobów medycznych składa się głównie z małych i średnich firm, które są elastyczne i szybko przystosowują się do zmieniających się potrzeb rynku czy też wymagań i oczekiwań pacjentów. Nie należy jednak zapominać, że mamy też firmy z globalnym doświadczeniem, które osiągnęły już ogromne sukcesy międzynarodowe i od lat eksportują swoje produkty do ponad 90 krajów na całym świecie.

W czołówce polskich produktów eksportowych znajdują się m.in.: meble medyczne, narzędzia chirurgiczne, implanty ortopedyczne, urządzenia ortopedyczne, aparatura elektrodiagnostyczna, sterylizatory medyczne, specjalistyczne opatrunki czy przyrządy i urządzenia okulistyczne.

Polska należy do grona czołowych producentów środków chłonnych w Europie Środkowo-Wschodniej i jest jednym z największych w Europie. do zalet polskich produktów medycznych można zaliczyć wysoką jakość w połączeniu z przystępną ceną, niezawodność, kompatybilność z wyrobami innych producentów oraz elastyczność w podejściu do wymagań klienta.

W dobie pandemii, z oczywistych względów, na największy rozwój mogą liczyć wszelkie rozwiązania z zakresu telemedycyny, umożliwiające leczenie i diagnostykę pacjenta na odległość. Z drugiej strony, pandemia wciąż pokazuje, że firmy reprezentujące sektor wyrobów medycznych muszą na bieżąco reagować na nowe ograniczenia i potrzeby rynku, a także odznaczać się innowacyjnym podejściem. A to znaczy, że trendy na rynku wyrobów medycznych mogą się zmieniać w zależności od sytuacji.

Wpływ koronawirusa na medycynę nie skończy się razem z pandemią. W kolejnych latach branża medyczna koncentrować się będzie na takich trendach, jak starzenie się społeczeństw, aplikacje zdrowotne i fitnessowe, telemedycyna czy wirtualna diagnostyka. Produkty i technologie nielekowe z tych właśnie obszarów znajdą się wysoko na liście wydatków Polaków. W efekcie można spodziewać się wzrostu prywatnych nakładów na ochronę zdrowia, w tym na wyroby medyczne.

Wydatki na zdrowie stanowią ok. 5% całkowitych wydatków gospodarstw domowych i utrzymują się na podobnym poziomie od kilku lat. Największa część wydatków na zdrowie jest przeznaczana na zakup leków – zarówno tych dostępnych na receptę, jak też OTC, czyli produktów wydawanych bez recepty.

Negatywny wpływ każdej kolejnej fali pandemii koronawirusa na społeczeństwo i gospodarkę jest i będzie coraz większy. W związku z tym wydatki Polaków na usługi i produkty niezwiązane bezpośrednio z COVID-19, również te dokonywane w sektorze opieki zdrowotnej, będą stale rosły.

Dynamika cen może się różnić w zależności od konkretnej grupy produktów, ale powszechny wzrost cen surowców, produktów i usług wskazywałby na podobny trend w branży wyrobów medycznych.

Wyroby medyczne to szeroka, różnorodna i niezwykle innowacyjna kategoria produktów, obejmująca 500 000 wyrobów, takich jak przedmioty ortopedyczne i rehabilitacyjne, opatrunki specjalistyczne, implanty, szwy, jak również specjalistyczny sprzęt diagnostyczny.

Opublikuj komentarz