Zielone technologie – nadzieja dla środowiska i szansa dla biznesu

Zielone technologie – nadzieja dla środowiska i szansa dla biznesu

Postępujące zmiany klimatyczne, wyczerpywanie się surowców energetycznych oraz stale rosnące procesy urbanizacyjne wymuszają transformację światowej gospodarki. Zielone technologie kształtują całe otoczenie gospodarcze i wpływają na modele prowadzenia działalności wszystkich firm. To już nie tylko element wzmacniający wizerunek firmy. Zielone technologie to obecnie dominująca gałąź współczesnej gospodarki o ogromnym potencjale rozwojowym.

Czym są zielone technologie?

Zielone technologie to energetyka przyjazna środowisku, efektywne magazynowanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, modernizacja przemysłu i energetyki, zrównoważona gospodarka surowcami i odpadami oraz zrównoważony transport. To zapewnienie nie tylko „zielonych” produktów, ale także usług.

  • Zielone technologie wykształtowały zupełnie nowy typ gospodarki. Zmieniły nie tylko wiele procesów produkcyjnych, ale także sposób prowadzenia biznesu – zauważa Krzysztof Woźny z Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. – Coraz więcej firm dostrzega ich wagę i możliwości, a także wpływ na codzienne życie konsumentów. Obserwując gospodarkę światową można łatwo dostrzec, że firmy przodujące w zielonej energii rozwijają się znacznie szybciej, oferując rozwiązania bardziej konkurencyjne i innowacyjne. Są zmianą, którą chcemy widzieć w świecie.

Zielone technologie są pewnego rodzaju rewolucją gospodarczą, ponieważ ich wpływ wykracza daleko poza sferę ekonomiczną. Kształtuje całe otoczenie i zmienia sposób myślenia o dostępnych zasobach. Jednak bez państwowych rozwiązań instytucjonalnych, które będą wspierać ich rozwój, nie rozwiążą światowych problemów.

Zielone technologie – korzyści nie tylko dla środowiska

Zielone technologie są obecnie siłą napędową wzrostu gospodarczego. Oznaczają dążenie do rozwoju gospodarczego przy jednoczesnym zrównoważonym wykorzystywaniu zasobów naturalnych, zapobieganiu degradacji środowiska oraz zachowaniu bioróżnorodności.

Zielone technologie to przede wszystkim wdrażanie innowacji technologicznych, ale także popularyzacja odnawialnych źródeł energii. To poprawa efektywności energetycznej, lepsze zarządzanie surowcami i odpadami. To także zmiana modelu konsumpcji, zrównoważona produkcja i organizacja pracy oraz społeczna odpowiedzialność biznesu.

Ekorozwój znajduje się obecnie w centrum zainteresowania polityki Unii Europejskiej, zwłaszcza w kwestii stosowania instrumentów finansowych wobec państw członkowskich. Celem działań Unii Europejskiej jest stworzenie, na bazie ekologicznych rozwiązań technologicznych, przewagi konkurencyjnej w produkcji, rozwoju badań naukowych i wdrażaniu innowacji na skalę globalną.

 

Zielone technologie – wady i zalety

Nie sposób przecenić znaczenia zielonych technologii. Coraz chętniej przyciągają one nowych inwestorów. Warto jednak mieć świadomość zarówno ich niewątpliwych zalet, jak i kwestii, które wymagają uwagi i poprawy.

Zielone technologie pozwalają znacząco obniżać globalne zużycie energii. Korzystanie ze źródeł odnawialnych zmniejsza zanieczyszczenia powietrza i skutki globalnego ocieplenia. Wpływa na jakość gleb i wody, minimalizuje ilość odpadów, ale przede wszystkim oznacza realne oszczędności finansowe. Pozwala bardziej racjonalnie gospodarować naszymi zasobami i myśleć o prowadzonych biznesach w szerszej skali.

Niestety, zielone technologie to nadal wysokie wydatki „na start”. Koszt samych badań i wdrażania innowacyjnych rozwiązań może odstraszać. Firmy nadal boją się tego typu działań, nie dostrzegając w nich jedynej szansy na trwały rozwój.

  • Najwyższa pora, by każde przedsiębiorstwo zaczęło podejmować realne działania powodujące spowolnienie zmian klimatycznych. To nasz społeczny obowiązek. Stosowanie zielonych technologii to najważniejszy krok, jaki musimy teraz śmiało postawić – zauważa Grzegorz Putynkowski ekspert Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. – Co ciekawe, największe, globalne firmy, nie są zbyt aktywne w tym sektorze, co śmiało mogą obecnie wykorzystać nowe, mniejsze start-upy, które bardziej elastycznie podchodzą do rozwoju i wdrażania innowacyjnych rozwiązań.

Medycyna w Polsce

Obecny poziom finansowania i wprowadzone regulacje w obszarze technologii nielekowych w znacznym stopniu utrudniają wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań medycznych. Ponadto nieaktualizowane od wielu lat limity finansowania zmuszają pacjentów do ogromnych dopłat z własnej kieszeni do dostępnych na rynku wyrobów.

Ogólna wartość rynku wyrobów medycznych liczona przychodami firm to 17,5 mld złotych. W 2020 roku ogólna wartość produkcji krajowej branży wyrobów medycznych wyniosła blisko 11 mld złotych. To imponujący wynik, na który złożyła się praca 5266 podmiotów – wytwórców, importerów oraz dystrybutorów wyrobów medycznych oraz blisko 30 tys. pracowników zatrudnionych w tych firmach.

Pomimo rosnącego wpływu na polską gospodarkę, firmy działające w obszarze wyrobów medycznych borykają się ze znaczącymi przeszkodami systemowymi, które w dużej mierze odbijają się na polskich pacjentach. Jednym z palących problemów jest kategoryzacja oraz poziom finansowania wyrobów wydawanych na zlecenie. W Polsce przeznacza się na nie jedynie 1% ogólnego budżetu NFZ. Dla porównania nakłady per capita w krajach Grupy Wyszehradzkiej są średnio 3 razy większe. Odbija się to na kieszeni pacjentów, którzy do wyrobów dopłacać muszą aż 39% ich ogólnej wartości, czyli o kilkanaście punktów procentowych więcej, niż w Czechach czy na Słowacji.

Kategorie, które wymagają jak najszybszej rewizji to między innymi wózki inwalidzkie, peruki, protezy piersi, produkty stomijne czy aparaty słuchowe. Tylko w przypadku tych ostatnich, w ubiegłym roku polscy pacjenci musieli dopłacić ponad pół miliarda złotych. Limity finansowania stosowane w wymienionych grupach sprawiają, że pacjenci zmuszeni są do korzystania z bardzo podstawowych produktów lub, jak w przypadku stomii, mają dostęp do takiej liczby wyrobów, która nie spełnia ich miesięcznego zapotrzebowania. Godzi to w ich zdrowie i godność, pogarsza komfort leczenia czy rehabilitacji oraz znacząco przedłuża hospitalizację.

Branża medyczna będzie wykorzystywać coraz więcej nowinek technologicznych i innowacyjnych rozwiązań. Pozwalają one na szybszą diagnostykę, efektywną terapię i sprawną rehabilitację. Skoordynowana komunikacja z pacjentem, m.in. poprzez e-czaty czy wideoczaty, jest kluczowa dla kompleksowej opieki. Nowe technologie powinny być nakierowane na wczesną diagnostykę i pozwolić na rehabilitację w domu.

Służba zdrowia nowej generacji będzie wykorzystywała coraz więcej nowinek technologicznych – urządzeń mobilnych, telediagnostyki czy sztucznej inteligencji. W najbliższej przyszłości ponad 14 mln pacjentów może korzystać z nowych technologii w procesie leczenia. Największy potencjał mają przede wszystkim usługi telemedyczne, które mogą zrewolucjonizować system opieki zdrowotnej: przyspieszyć możliwość rozpoznania choroby czy poprawić jakość monitorowania leczenia.

Nowe technologie pozwalają na szybszą diagnostykę, bardziej efektywną terapię i sprawną rehabilitację. Często są wytworem wielu wynalazców, którzy starają się doprowadzić do tego, by były one użyteczne dla pacjentów. Jest wiele innowacji, które dostają wiele nagród, natomiast nie są użytkowane, bo są zbyt trudne do zastosowania w codziennym życiu. Powinny być nakierowane na wczesną diagnostykę, która pozwala na zmniejszenie kosztów diagnostyki i ewentualnej terapii. Nowe technologie, które pozwalają na rehabilitację, powinny być dostosowane do naszych telefonów komórkowych i pozwolić na rehabilitację w domu.

Żeby wydłużyć Polakom życie, nie wystarczy tylko normalna opieka medyczna i kontakt lekarza z pacjentem, lecz przede wszystkim potrzebna jest absolutnie nowoczesna technologia. To telemedycyna, kontakt z pacjentem poprzez różne inne narzędzia informatyczne, takie jak e-czaty czy wideoczaty, generalnie komunikacja z pacjentem w sposób skoordynowany, gdzie widzimy ścieżkę pacjenta w sposób ciągły, używając nowej technologii.

Branża medyczna będzie wykorzystywać coraz więcej nowinek technologicznych i innowacyjnych rozwiązań. Pozwalają one na szybszą diagnostykę, efektywną terapię i sprawną rehabilitację. Skoordynowana komunikacja z pacjentem, m.in. poprzez e-czaty czy wideoczaty, jest kluczowa dla kompleksowej opieki. Nowe technologie powinny być nakierowane na wczesną diagnostykę i pozwolić na rehabilitację w domu.

Służba zdrowia nowej generacji będzie wykorzystywała coraz więcej nowinek technologicznych – urządzeń mobilnych, telediagnostyki czy sztucznej inteligencji. W najbliższej przyszłości ponad 14 mln pacjentów może korzystać z nowych technologii w procesie leczenia. Największy potencjał mają przede wszystkim usługi telemedyczne, które mogą zrewolucjonizować system opieki zdrowotnej: przyspieszyć możliwość rozpoznania choroby czy poprawić jakość monitorowania leczenia.

Nowe technologie pozwalają na szybszą diagnostykę, bardziej efektywną terapię i sprawną rehabilitację. Często są wytworem wielu wynalazców, którzy starają się doprowadzić do tego, by były one użyteczne dla pacjentów. Jest wiele innowacji, które dostają wiele nagród, natomiast nie są użytkowane, bo są zbyt trudne do zastosowania w codziennym życiu. Powinny być nakierowane na wczesną diagnostykę, która pozwala na zmniejszenie kosztów diagnostyki i ewentualnej terapii. Nowe technologie, które pozwalają na rehabilitację, powinny być dostosowane do naszych telefonów komórkowych i pozwolić na rehabilitację w domu.

Żeby wydłużyć Polakom życie, nie wystarczy tylko normalna opieka medyczna i kontakt lekarza z pacjentem, lecz przede wszystkim potrzebna jest absolutnie nowoczesna technologia. To telemedycyna, kontakt z pacjentem poprzez różne inne narzędzia informatyczne, takie jak e-czaty czy wideoczaty, generalnie komunikacja z pacjentem w sposób skoordynowany, gdzie widzimy ścieżkę pacjenta w sposób ciągły, używając nowej technologii.

Wybrane ciekawostki o zdrowiu z tego miesiąca

Oto kilka ciekawostek na temat zdrowia wybranych przez redaktorów w tym miesiącu:

  1. Rola snu w zdrowiu: Sen odgrywa kluczową rolę w procesach naprawczych organizmu. Brak odpowiedniej ilości snu może prowadzić do problemów zdrowotnych, takich jak osłabienie układu immunologicznego, problemy z koncentracją i zwiększone ryzyko chorób sercowo-naczyniowych.
  2. Znaczenie mikroflory jelitowej: Mikroorganizmy obecne w jelitach, zwane mikroflorą jelitową, pełnią istotną rolę w zdrowiu. Zrównoważona mikroflora pomaga w trawieniu, wspiera układ odpornościowy i może wpływać na zdrowie psychiczne.
  3. Czekolada a zdrowie serca: Ciemna czekolada o wysokiej zawartości kakao może korzystnie wpływać na zdrowie serca. Zawiera przeciwutleniacze i substancje poprawiające przepływ krwi, co może obniżać ryzyko chorób sercowo-naczyniowych.
  4. Ruch a zdrowie psychiczne: Regularna aktywność fizyczna nie tylko korzystnie wpływa na zdrowie fizyczne, ale także ma pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne. Ćwiczenia mogą pomagać w redukcji stresu, poprawie nastroju i łagodzeniu objawów depresji.
  5. Zdrowa dieta a zdrowie mózgu: Dieta bogata w składniki odżywcze, takie jak kwasy omega-3, przeciwutleniacze i witaminy, może wspomagać zdrowie mózgu. Ryby, orzechy, owoce jagodowe i warzywa są często polecane dla utrzymania zdrowego funkcjonowania mózgu.
  6. Efekt placebo: Moc umysłu może wpływać na zdrowie. Efekt placebo to zjawisko, w którym pacjent odczuwa poprawę stanu zdrowia po podaniu substancji bez właściwości leczniczych, jedynie z powodu przekonania, że jest to lek.
  7. Zdrowie jamy ustnej a ogólne zdrowie: Stan jamy ustnej jest powiązany z ogólnym zdrowiem. Zaniedbywanie higieny jamy ustnej może prowadzić do problemów z sercem, cukrzycą i innymi schorzeniami.

Pamiętaj, że każdy organizm jest inny, a indywidualne potrzeby zdrowotne mogą się różnić. Zawsze warto konsultować się z profesjonalistą medycznym w sprawie konkretnych kwestii zdrowotnych.

Opublikuj komentarz