Wpływ działalności charytatywnej i wolontaryjnej na poziom szczęścia i zdrowia ludzi

Wpływ działalności charytatywnej i wolontaryjnej na poziom szczęścia i zdrowia ludzi

Światowy Dzień Zdrowia, obchodzony corocznie 7 kwietnia, jest okazją do zadbania o zdrowie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Jednak czy jesteśmy świadomi, że troska o zdrowie psychiczne ma równie duże znaczenie dla naszego szczęścia, co dbałość o zdrowie fizyczne? Dobrostan emocjonalny jest kluczowym czynnikiem determinującym nasze codzienne doświadczenia, relacje oraz ogólny sposób postrzegania świata, jak również ma wpływ na nasze zdrowie. Rodzi się więc pytanie, jak możemy osiągnąć ten pożądany stan? Czy istnieją sposoby na to, by zwiększyć poczucie szczęścia?

W 2024 roku Światowy Dzień Zdrowia obchodzony będzie pod hasłem przewodnim „Moje zdrowie, moje prawo”, czyli #MyHealthMyRight. Jest to doskonała okazja do podkreślenia znaczenia praw człowieka w kontekście zdrowia i dobrostanu.

Światowy Raport Szczęścia z 2023 roku, opracowany przez ONZ, podkreśla znaczenie altruizmu w zmieniającej się sytuacji społecznej, szczególnie w kontekście zagrożenia COVID-19. Lata 2020 i 2021 przyniosły ogromne zmiany w życiu emocjonalnym i społecznym ludzi na całym świecie w wyniku bezprecedensowej globalnej pandemii, która wywołała różne formy niepokoju i niepewności społecznej, politycznej i ekonomicznej. Co warto jednak zauważyć, w tym okresie nieoczekiwanie odnotowano również pozytywne zmiany, tj. wzrost różnych form zachowań prospołecznych na całym świecie.

Osoby biorące udział w badaniu zadeklarowały, że dokonały datku na cele charytatywne i wzięły udział w działaniach wolontariackich lub pomogły sąsiadom. Wielu ludzi skorzystało dzięki temu z pomocy, co również wpłynęło korzystnie na dobrostan społeczny w ujęciu globalnym.

Dlaczego doszło do wzrostu zachowań prospołecznych?

Odpowiedź na to pytanie wymaga rozważenia pojęcia altruizmu – tego, co go motywuje i jaki ma on wpływ na ludzi. Altruizm to postawa lub działanie, które ma na celu dobro drugiej osoby lub grupy ludzi, bez oczekiwania na osobistą korzyść czy nagrodę. Polega na gotowości do pomocy i poświęcenia się dla dobra innych, nawet kosztem własnych interesów.

Badania wykazały, że altruizm wpływa na poprawę dobrostanu jak i zdrowia zarówno osób działających, jak i beneficjentów oraz obserwatorów.

W raporcie przedstawiono wpływ aktywności wolontariackiej na samopoczucie jednostki. Osoby zaangażowane w działalność charytatywną często zgłaszają większą satysfakcję z życia, a także wyższe poczucie spełnienia. Doświadczają zmniejszenia poziomu stresu i lepszej odporności psychicznej wobec życiowych trudności. Wprowadzanie pozytywnych zmian w życiu innych prowadzi do budowania silnych więzi społecznych, które są kluczowe dla dobrostanu.

Według badań przeprowadzonych przez Oman i współpracowników (1999)[1] zaangażowanie w działalność charytatywną zmniejsza poziom stresu oraz poprawia samopoczucie psychiczne. Badanie na grupie 200 osób zaangażowanych w różne formy charytatywne wykazało znaczącą redukcję objawów depresji i lęku po okresie tego typu aktywności.

Zwiększony dobrostan beneficjentów prowadzi do altruizmu

Również beneficjenci zgłaszają, że otrzymana pomoc poprawiła ich zaufanie w relacje społeczne, a także zwiększyła empatię oraz optymizm wobec ludzkiej natury. Dlatego też odbiorcy altruizmu są bardziej skłonni do tego, by w przyszłości przekazać pomoc dalej, co wynika z uczucia wdzięczności.

Raport opublikowany przez Pew Research Center[2] wykazał, że osoby praktykujące codziennie wdzięczność miały o 30% wyższy poziom zadowolenia z życia niż osoby rzadko ją praktykujące.

Badania przeprowadzone przez Journal of Happiness Studies[3] wykazały, że praktykowanie wdzięczności przez 21 dni z rzędu może prowadzić do wzrostu poczucia szczęścia o 10%.

Obserwowanie altruistycznych działań poprawia dobrostan obserwatorów

Obserwowanie altruizmu podnosi nastrój, zwiększa energię, pragnienie przynależności, motywację do robienia dobrych rzeczy dla innych oraz pragnienie stania się lepszą osobą. To potwierdza, że poświęcanie swojego czasu i energii drugiemu człowiekowi może przynosić nie tylko korzyści społeczne, ale również ogromne zadowolenie osobiste. Przyczynia się do naszego własnego dobrostanu psychicznego i szczęścia.

Dwukierunkowa relacja między altruizmem, a dobrostanem podkreśla dobrostan jako zarówno przyczynę, jak i efekt altruizmu zarówno dla altruistów, jak i beneficjentów i obserwatorów. Ogólnie rzecz biorąc, dostępne dowody przekonują, że wyższy dobrostan sprzyja altruizmowi, a altruizm sprzyja wyższemu dobrostanowi.

W obecnych czasach działania na rzecz dobra innych ludzi stają się jeszcze bardziej istotne dla budowania bardziej wspierających i empatycznych społeczności.

Doświadcz pełnego dobrostanu, angażując się w pomoc potrzebującym ze Stowarzyszeniem Poranek. Jak dołączyć do naszego zespołu, dowiesz się na stronie internetowej: https://poranek.pl/zostan-wolontariuszem/

Stowarzyszenie Poranek realizuje pomoc żywnościową dla najuboższych, prowadząc Punkt Wydawania Żywności przy ulicy Żeromskiego 3 we Wrocławiu. Udzielamy wsparcia żywieniowego najbardziej potrzebującym – osobom chorym, niepełnosprawnym, seniorom oraz rodzinom wielodzietnym.


[1] Oman, D., Thoresen, C. E., & McMahon, K. (1999). Volunteerism and mortality among the community-dwelling elderly. Journal of Health Psychology, 4(3), 301-316.

[2] Pew Research Center – https://www.pewresearch.org/

[3] Journal of Happiness Studies – https://www.springer.com/journal/10902

Medycyna w Polsce

Dzięki pandemii koronawirusa branża medyczna ogromnie zyskała na znaczeniu. Można powiedzieć, że sektor ten świetnie wykorzystał szansę, która się przed nim w tej niezwykle trudnej sytuacji pojawiła. To jednak nie koniec. Dziś przed branżą medyczną roztaczają się obecnie fantastyczne perspektywy. Sektor ten jest obecnie w fazie poważnych przemian, w coraz większym stopniu pojawiają się w jego ramach innowacje produktowe czy nowe technologie, co oczywiście jest bardzo korzystne dla inwestorów.

Wiele rozwiązań, które w czasie pandemii COVID-19 weszły na stałe do głównego nurtu w świecie medycyny, takich jak choćby teleporady, będą cały czas się rozwijać i zyskiwać na znaczeniu. Firmy dostarczające na rynek takie innowacyjne rozwiązania dla branży ochrony zdrowia mają zatem szansę na wysoki i stabilny wzrost w przyszłości.

Co więcej, nie wolno zapominać, że medycyna jest branżą, której potrzebuje każdy człowiek – bez względu na to, gdzie mieszka, ile ma lat, jakiej jest płci i jaki zawód wykonuje. Ten aspekt nigdy się nie zmieni i z tego powodu branża medyczna po prostu musi się ciągle rozwijać – zwłaszcza w sektorze prywatnym.

Dojrzałość cyfrowa Polaków rośnie coraz szybciej, a wraz z nią zmieniają się ich wymagania odnośnie jakości i sposobu świadczenia usług medycznych. Pojawia się nowy rodzaj cyfrowych pacjentów, którym nie wystarcza opieka publicznej służby zdrowia, działającej w tradycyjny, offline’owy sposób i lekceważącej doświadczenia pacjentów.

Najmniej zadowolone są osoby młode (do 34 lat), wykształcone, mieszkające w dużych miastach i zarabiając powyżej 3 tys. złotych miesięcznie. Równocześnie ta sama grupa najliczniej reprezentuje klientów prywatnych placówek medycznych. Wśród powodów, dla których wybierają świadczenia spoza NFZ, wskazują:

 • krótszy czas oczekiwania na usługę (74%),
 • lepiej wykwalifikowany personel (22%),
 • bardziej zaangażowanych specjalistów (21%),
 • dogodne godziny, terminy wizyt oraz lokalizację (19%),
 • możliwość załatwienia wszystkiego przy jednej wizycie (18%),
 • brak opóźnień i kolejek (14%),
 • wyższy poziom życzliwości personelu (12%),
 • lepszy komfort leczenia (12%).

Rośnie zatem grupa pacjentów, którzy wybierają usługi medyczne na podstawie doświadczeń płynących z całego procesu leczenia (Patient Experience), a nie wyłącznie ich ceny. Aby przyciągnąć do siebie takie osoby trzeba zbudować system skoncentrowany na pacjencie - jego problemach, potrzebach i zadowoleniu z leczenia. 

Technologia daje ogromne możliwości w zakresie poprawiania jakości doświadczeń pacjentów. Zwłaszcza że Polacy są otwarci na cyfrowe innowacje i oczekują swobodnego dostępu do usług medycznych. Chcą umawiać się na wizytę lekarską z taką samą łatwością, z jaką zapisują się do fryzjera, otwierają konto w banku, czy kupują karnet na siłownię. Chętnie korzystają z rozwiązań samoobsługowych, jak internetowe portale pacjenta czy chatboty. 

Wykorzystują to prywatne placówki, które mają świadomość zmian zachodzących w postawach pacjentów i bacznie obserwują trendy. Centrum Medyczne CMP zdecydowało się uruchomić Wirtualnego Konsultanta — narzędzie do automatycznej rejestracji wizyt, posługujące się algorytmem sztucznej inteligencji. Dzięki wprowadzonej innowacji udało się zmniejszyć obciążenie infolinii o 30% w niespełna 2 miesiące. Badanie NPS wykazało, że rekordowa ilość pacjentów (82%) oceniła kontakt z infolinią jako dobry lub bardzo dobry. Wdrożenie Wirtualnego Konsultanta wpłynęło również pozytywnie na komfort i satysfakcję pracowników. 

Branża medyczna okazuje się mocno zróżnicowana pod względem zapotrzebowania na pracowników, wymagań i perspektyw oferowanych zarówno na początkowych, jak i późniejszych etapach kariery.

Największe szanse na pracę ma w Polsce pielęgniarka. Nie powoduje to jednak masowego garnięcia się do tego zawodu, mimo iż perspektywy zatrudnienia nie spadną na pewno przez przynajmniej kilka lat. W sektorze szykują się ustawowe podwyżki – nawet do kwoty 5250 zł brutto, ale dotyczyć będą one jedynie pielęgniarek z dyplomem magistra w pielęgniarstwie lub położnictwie oraz specjalizacją ( to dopiero od 2021 roku).

O ile w aptekach nie ma zbyt dużego zapotrzebowania na pracowników i nic nie wskazuje na to, by mogło się to zmienić, o tyle farmaceutów szukają koncerny farmaceutyczne. Nie zawsze jest to praca badawcza. Często farmaceuci obejmują stanowiska specjalisty w dziale rozwoju czy innowacji, product managera. Coraz częściej, oczekuje się od nich wykształcenia na poziomie doktoratu. Osoba posiadająca taki poziom wykształcenia może też zarobić znacznie więcej, nawet powyżej 10 000 zł.

Kierunki, które jeszcze kilka lat temu kończyły się bezrobociem, dziś dają perspektywy. Osób, które ukończyły kierunki związane z biologią, chemią, biotechnologią, mikrobiologią, genetyką, biologią molekularną, poszukują wielkie zagraniczne koncerny i mniejsze rodzime startupy.

Ofert pracy przybywa, bo biotechnologia rozwija się w błyskawicznym tempie. Nie zawsze jednak są to oferty skoncentrowane na pracy laboratoryjnej bądź technicznej – znacznie częściej firmy poszukują sprzedawców B2B (np. oferujących analizy molekularne dedykowane rolnictwu, branży kosmetycznej czy weterynaryjnej), osób odpowiedzialnych za obsługę klienta czy prowadzenie projektów. Na takich stanowiskach niezbędna jest nie tylko wiedza merytoryczna, ale również umiejętności budowania kontaktu i utrzymywania relacji z klientami. I oczywiście chęć do tego, by zamiast pracą przy szalkach zająć się sprzedażą.

Wybrane ciekawostki o zdrowiu z tego miesiąca

Oto kilka ciekawostek na temat zdrowia wybranych przez redaktorów w tym miesiącu:

 1. Rola snu w zdrowiu: Sen odgrywa kluczową rolę w procesach naprawczych organizmu. Brak odpowiedniej ilości snu może prowadzić do problemów zdrowotnych, takich jak osłabienie układu immunologicznego, problemy z koncentracją i zwiększone ryzyko chorób sercowo-naczyniowych.
 2. Znaczenie mikroflory jelitowej: Mikroorganizmy obecne w jelitach, zwane mikroflorą jelitową, pełnią istotną rolę w zdrowiu. Zrównoważona mikroflora pomaga w trawieniu, wspiera układ odpornościowy i może wpływać na zdrowie psychiczne.
 3. Czekolada a zdrowie serca: Ciemna czekolada o wysokiej zawartości kakao może korzystnie wpływać na zdrowie serca. Zawiera przeciwutleniacze i substancje poprawiające przepływ krwi, co może obniżać ryzyko chorób sercowo-naczyniowych.
 4. Ruch a zdrowie psychiczne: Regularna aktywność fizyczna nie tylko korzystnie wpływa na zdrowie fizyczne, ale także ma pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne. Ćwiczenia mogą pomagać w redukcji stresu, poprawie nastroju i łagodzeniu objawów depresji.
 5. Zdrowa dieta a zdrowie mózgu: Dieta bogata w składniki odżywcze, takie jak kwasy omega-3, przeciwutleniacze i witaminy, może wspomagać zdrowie mózgu. Ryby, orzechy, owoce jagodowe i warzywa są często polecane dla utrzymania zdrowego funkcjonowania mózgu.
 6. Efekt placebo: Moc umysłu może wpływać na zdrowie. Efekt placebo to zjawisko, w którym pacjent odczuwa poprawę stanu zdrowia po podaniu substancji bez właściwości leczniczych, jedynie z powodu przekonania, że jest to lek.
 7. Zdrowie jamy ustnej a ogólne zdrowie: Stan jamy ustnej jest powiązany z ogólnym zdrowiem. Zaniedbywanie higieny jamy ustnej może prowadzić do problemów z sercem, cukrzycą i innymi schorzeniami.

Pamiętaj, że każdy organizm jest inny, a indywidualne potrzeby zdrowotne mogą się różnić. Zawsze warto konsultować się z profesjonalistą medycznym w sprawie konkretnych kwestii zdrowotnych.

Opublikuj komentarz