Pracujesz w godzinach nocnych? Możesz być bardziej narażony na wystąpienie zawału serca.

Pracujesz w godzinach nocnych? Możesz być bardziej narażony na wystąpienie zawału serca.

Osoby pracujące na nocne zmiany są bardziej narażone na ryzyko wystąpienia zawału serca, wynika z badań opublikowanych w EuropeanHeartJournal[1]. Praca w godzinach nocnych rozregulowuje zegar biologiczny i zwiększa ryzyko zachorowania na nadciśnienie, cukrzycę oraz choroby serca.Naukowcy wykazali również, że nocne zmianywiążą sięz wyższym ryzykiem pojawienia się
u pracowników migotania przedsionków.

Większe zagrożenie zawałemserca u osób pracujących na zmiany

Charakter wykonywanej pracy ma istotny wpływ na stan naszego zdrowia. Nieregularny rytm dobowy i spożywanie posiłków w niewłaściwych porach mogą się wiązać z większym ryzykiem wystąpienia chorób sercowo – naczyniowych. Praca w godzinach nocnych sprzyja nabywaniu złych nawyków takich jak: brak aktywności fizycznej, niezdrowa dieta oraz palenie papierosów, jak również zakłóca naturalny rytm snu.

„Wyniki kolejnych badań naukowych potwierdzają związek pomiędzy pracą w godzinach nocnych
a zwiększonym ryzykiem wystąpienia zawału serca. Może to być ostrzeżeniem dla osób tak pracujących i stanowić bodziec do regularnego sprawdzania stanuukładu krążenia i poświęcania większej ilości czasu na profilaktykę kardiologiczną.Naukowcy, którzy analizują problem nocnych zmian, skupiają się naminimalnym czasie odpoczynku. Wydzielanie wielu hormonów i aktywność układu nerwowego osób pracującychw porze nocnejjest zaburzona, co sprzyja występowaniunadciśnienia tętniczego, arytmii, dyslipidemii, przewlekłych stanów zapalnych, a takżeproblemom z utrzymaniem prawidłowej wagi –
podkreśla prof. dr hab. n. med. Piotr Jankowski, ekspert ogólnopolskiej kampanii Akcja Kardioprotekcja.

Czy zdrowie serca może zależeć od dochodów?

Zdaniem badaczy niskie dochody mogą oznaczać nawet 4-ktrotnie wyższe ryzyko poważnego incydentu sercowego.Analizując dane pacjentów z  6 różnych krajów, badacze z Harvard Medical School, University of Texas MedicalBranch, Galveston, ICES (dawniej Institute for ClinicalEvaluativeSciences) doszli do wniosku, że w grupie osób o niskich dochodach ryzyko zgonu z powodu incydentów sercowo -naczyniowych było nawet o 20% wyższe, aniżeli w grupie o wyższym statusie ekonomicznym[2].

„W Polsce dysponujemy coraz lepszym  dostępem zarówno do profilaktyki kardiologicznej jak i leczenia pacjentów z chorobami serca. Zagrożenie zawałem lub innym poważnym incydentem sercowo-naczyniowym oraz leczenie chorób serca i rehabilitacja, nie muszą być zależne od stanu naszego portfela. Pomagają w tym takie programy jak KOS-zawał, który zapewnia kompleksową specjalistyczną opiekę w zakresie leczenia szpitalnego, ambulatoryjnego i rehabilitacji kardiologicznej pacjentom po zawale mięśnia sercowego. Cały czas edukujemy również pacjentów w zakresie możliwych do podejmowania działań kardioprotekcyjnych. Zmniejszenie ryzyka zawału lub udaru wymaga niewielkiego wysiłku w postaci przestrzegania zasad profilaktyki oraz stosowania się do zaleceń lekarskich.” – dodajeprof. dr hab. n. med. Piotr Jankowski ekspert ogólnopolskiej kampanii Akcja Kardioprotekcja.

Jak zminimalizować ryzyko zawału?

Otyłość jest jednym z najważniejszych czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, więc utrzymanie prawidłowej wagi jest kluczowe dla odpowiedniej profilaktyki. Zdaniem naukowców osoby z większą świadomością na temat prawidłowego odżywiania i zdrowego stylu życia rzadziej doświadczają incydentów sercowo-naczyniowych.

„Powinniśmy częściej wybierać dietę dobrą dla serca. Bliska nam jest np. dieta bałtycka, inaczej nazywana nordycką, bogata w ryby,  warzywa i owoce oraz pełnoziarniste produkty zbożowe i zdrowe tłuszcze. Świadome podejście do zdrowego stylu życia powinno obejmować również codzienną aktywność fizyczną, która korzystnie wpływa na serce i ogólną kondycję organizmu”- przypomina prof. Jankowski.

Mniej zagrożone zawałem i udarem są także osoby, które nie palą papierosów, ograniczają spożywanie alkoholu i częściej stosują regularną kontrolę ciśnienia tętniczego krwi. Jednym z ważnych elementów w zapobieganiu chorobom serca jest również ścisłe przestrzeganie zaleceń lekarskich.

Działania kardioprotekcyjne należy podejmować jak najszybciej

Naukowcy uważają, że podniesienie świadomości na temat czynników wystąpienia zawału serca może mieć istotne znaczenie u młodszych pacjentów,w szczególności u młodych kobiet[3].

„Potwierdzam, że profilaktyka kardiologiczna powinna być dedykowana nie tylko seniorom. Długofalowe korzyści z niej wynikające są nawet większe w młodszych grupach wiekowych. Dlatego z porad kardioprotekcyjnych powinny zacząć korzystać osoby w każdym wieku.”– podkreślaprof. dr hab. n. med. Piotr Jankowski Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych
i Gerontokardiologii, p.o. Kierownika Zakładu Epidemiologii i Promocji Zdrowia w Szkole Zdrowia Publicznego.

Wykonaj KardioTest i sprawdź swoje czynniki ryzyka

Pacjentom, którzy chcą zbadać kondycję własnego serca,proponujemy wykonanie prostegoKardioTestu na stronie www.kardioprotekcja.pl.Osoby, które wypełnią test poznają najważniejsze czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego oraz otrzymają spersonalizowane zalecenia kardioprotekcyjne i kardiorehabilitacyjne.


[1]https://academic.oup.com/eurheartj/article/42/40/4180/6347324

[2]Stress-Associated Neurobiological Pathway Linking Socioeconomic Disparities to Cardiovascular Disease. Tawakol A, Osborne MT, Wang Y, Hammed B, Tung B, Patrich T, Oberfeld B, Ishai A, Shin LM, Nahrendorf M, Warner ET, Wasfy J, Fayad ZA, Koenen K, Ridker PM, Pitman RK, Armstrong KA. J Am Coll Cardiol. 2019 Jul 2;73(25):3243-3255. doi: 10.1016/j.jacc.2019.04.042. PMID: 31248544. e

[3]https://www.sciencedaily.com/releases/2022/05/220504130820.htm

Medycyna w Polsce

Branża medyczna okazuje się mocno zróżnicowana pod względem zapotrzebowania na pracowników, wymagań i perspektyw oferowanych zarówno na początkowych, jak i późniejszych etapach kariery.

Największe szanse na pracę ma w Polsce pielęgniarka. Nie powoduje to jednak masowego garnięcia się do tego zawodu, mimo iż perspektywy zatrudnienia nie spadną na pewno przez przynajmniej kilka lat. W sektorze szykują się ustawowe podwyżki – nawet do kwoty 5250 zł brutto, ale dotyczyć będą one jedynie pielęgniarek z dyplomem magistra w pielęgniarstwie lub położnictwie oraz specjalizacją ( to dopiero od 2021 roku).

O ile w aptekach nie ma zbyt dużego zapotrzebowania na pracowników i nic nie wskazuje na to, by mogło się to zmienić, o tyle farmaceutów szukają koncerny farmaceutyczne. Nie zawsze jest to praca badawcza. Często farmaceuci obejmują stanowiska specjalisty w dziale rozwoju czy innowacji, product managera. Coraz częściej, oczekuje się od nich wykształcenia na poziomie doktoratu. Osoba posiadająca taki poziom wykształcenia może też zarobić znacznie więcej, nawet powyżej 10 000 zł.

Kierunki, które jeszcze kilka lat temu kończyły się bezrobociem, dziś dają perspektywy. Osób, które ukończyły kierunki związane z biologią, chemią, biotechnologią, mikrobiologią, genetyką, biologią molekularną, poszukują wielkie zagraniczne koncerny i mniejsze rodzime startupy.

Ofert pracy przybywa, bo biotechnologia rozwija się w błyskawicznym tempie. Nie zawsze jednak są to oferty skoncentrowane na pracy laboratoryjnej bądź technicznej – znacznie częściej firmy poszukują sprzedawców B2B (np. oferujących analizy molekularne dedykowane rolnictwu, branży kosmetycznej czy weterynaryjnej), osób odpowiedzialnych za obsługę klienta czy prowadzenie projektów. Na takich stanowiskach niezbędna jest nie tylko wiedza merytoryczna, ale również umiejętności budowania kontaktu i utrzymywania relacji z klientami. I oczywiście chęć do tego, by zamiast pracą przy szalkach zająć się sprzedażą.

Sektor prywatnych usług medycznych jest kluczowy dla funkcjonowania całego systemu ochrony zdrowia w Polsce. To właśnie on przeciera szlaki dla nowoczesnych rozwiązań technologicznych, wyznacza standardy w jakości obsługi pacjentów i nadaje kierunek rozwoju branży.

Dane statystyczne pokazują, że służba zdrowia podnosi się z kryzysu wywołanego pandemią. Według Statisty w 2021 roku rynek prywatnych usług medycznych w Polsce był wart prawie 61 miliardów złotych. Oznacza to wzrost o ponad 10% w stosunku do ubiegłego roku, kiedy to w wyniku Covid-19 wartość rynku odnotowała spadek.

Polacy chętnie korzystają z nierefundowanej opieki medycznej. Wydatki prywatne stanowią ponad ⅓ wszystkich wydatków na ochronę zdrowia (budżet NFZ na 2021 rok wyniósł 103 mld PLN). Sektor prywatny stanowi istotną część polskiej służby zdrowia i jest kluczowy dla efektywnego działania całego systemu.

Dojrzałość cyfrowa Polaków rośnie coraz szybciej, a wraz z nią zmieniają się ich wymagania odnośnie jakości i sposobu świadczenia usług medycznych. Pojawia się nowy rodzaj cyfrowych pacjentów, którym nie wystarcza opieka publicznej służby zdrowia, działającej w tradycyjny, offline’owy sposób i lekceważącej doświadczenia pacjentów.

Najmniej zadowolone są osoby młode (do 34 lat), wykształcone, mieszkające w dużych miastach i zarabiając powyżej 3 tys. złotych miesięcznie. Równocześnie ta sama grupa najliczniej reprezentuje klientów prywatnych placówek medycznych. Wśród powodów, dla których wybierają świadczenia spoza NFZ, wskazują:

 • krótszy czas oczekiwania na usługę (74%),
 • lepiej wykwalifikowany personel (22%),
 • bardziej zaangażowanych specjalistów (21%),
 • dogodne godziny, terminy wizyt oraz lokalizację (19%),
 • możliwość załatwienia wszystkiego przy jednej wizycie (18%),
 • brak opóźnień i kolejek (14%),
 • wyższy poziom życzliwości personelu (12%),
 • lepszy komfort leczenia (12%).

Rośnie zatem grupa pacjentów, którzy wybierają usługi medyczne na podstawie doświadczeń płynących z całego procesu leczenia (Patient Experience), a nie wyłącznie ich ceny. Aby przyciągnąć do siebie takie osoby trzeba zbudować system skoncentrowany na pacjencie - jego problemach, potrzebach i zadowoleniu z leczenia. 

Technologia daje ogromne możliwości w zakresie poprawiania jakości doświadczeń pacjentów. Zwłaszcza że Polacy są otwarci na cyfrowe innowacje i oczekują swobodnego dostępu do usług medycznych. Chcą umawiać się na wizytę lekarską z taką samą łatwością, z jaką zapisują się do fryzjera, otwierają konto w banku, czy kupują karnet na siłownię. Chętnie korzystają z rozwiązań samoobsługowych, jak internetowe portale pacjenta czy chatboty. 

Wykorzystują to prywatne placówki, które mają świadomość zmian zachodzących w postawach pacjentów i bacznie obserwują trendy. Centrum Medyczne CMP zdecydowało się uruchomić Wirtualnego Konsultanta — narzędzie do automatycznej rejestracji wizyt, posługujące się algorytmem sztucznej inteligencji. Dzięki wprowadzonej innowacji udało się zmniejszyć obciążenie infolinii o 30% w niespełna 2 miesiące. Badanie NPS wykazało, że rekordowa ilość pacjentów (82%) oceniła kontakt z infolinią jako dobry lub bardzo dobry. Wdrożenie Wirtualnego Konsultanta wpłynęło również pozytywnie na komfort i satysfakcję pracowników. 

Wybrane ciekawostki o zdrowiu z tego miesiąca

Oto kilka ciekawostek na temat zdrowia wybranych przez redaktorów w tym miesiącu:

 1. Rola snu w zdrowiu: Sen odgrywa kluczową rolę w procesach naprawczych organizmu. Brak odpowiedniej ilości snu może prowadzić do problemów zdrowotnych, takich jak osłabienie układu immunologicznego, problemy z koncentracją i zwiększone ryzyko chorób sercowo-naczyniowych.
 2. Znaczenie mikroflory jelitowej: Mikroorganizmy obecne w jelitach, zwane mikroflorą jelitową, pełnią istotną rolę w zdrowiu. Zrównoważona mikroflora pomaga w trawieniu, wspiera układ odpornościowy i może wpływać na zdrowie psychiczne.
 3. Czekolada a zdrowie serca: Ciemna czekolada o wysokiej zawartości kakao może korzystnie wpływać na zdrowie serca. Zawiera przeciwutleniacze i substancje poprawiające przepływ krwi, co może obniżać ryzyko chorób sercowo-naczyniowych.
 4. Ruch a zdrowie psychiczne: Regularna aktywność fizyczna nie tylko korzystnie wpływa na zdrowie fizyczne, ale także ma pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne. Ćwiczenia mogą pomagać w redukcji stresu, poprawie nastroju i łagodzeniu objawów depresji.
 5. Zdrowa dieta a zdrowie mózgu: Dieta bogata w składniki odżywcze, takie jak kwasy omega-3, przeciwutleniacze i witaminy, może wspomagać zdrowie mózgu. Ryby, orzechy, owoce jagodowe i warzywa są często polecane dla utrzymania zdrowego funkcjonowania mózgu.
 6. Efekt placebo: Moc umysłu może wpływać na zdrowie. Efekt placebo to zjawisko, w którym pacjent odczuwa poprawę stanu zdrowia po podaniu substancji bez właściwości leczniczych, jedynie z powodu przekonania, że jest to lek.
 7. Zdrowie jamy ustnej a ogólne zdrowie: Stan jamy ustnej jest powiązany z ogólnym zdrowiem. Zaniedbywanie higieny jamy ustnej może prowadzić do problemów z sercem, cukrzycą i innymi schorzeniami.

Pamiętaj, że każdy organizm jest inny, a indywidualne potrzeby zdrowotne mogą się różnić. Zawsze warto konsultować się z profesjonalistą medycznym w sprawie konkretnych kwestii zdrowotnych.

Opublikuj komentarz