Ostatnia mila w logistyce dla farmacji – czyli jaka jest odpowiedzialność dostawcy?

Ostatnia mila w logistyce dla farmacji – czyli jaka jest odpowiedzialność dostawcy?

Nie tylko szczepionki wymagają chłodniczego łańcucha transportu. Popularne w Polsce leki przeciwgorączkowe, podnoszące odporność suplementy czy niepozorne czopki potrzebują specjalnych warunków przechowywania. W przeciwnym razie ich właściwości lecznicze, konsystencja, przydatność, słowem stabilność ulegają zmianie. Co ciekawe, popularne firmy kurierskie nie ponoszą odpowiedzialności za taki stan rzeczy. Dlaczego?

Dostawcy usług transportowych wprost w swoich regulaminach wskazują, że nie zajmują się przewozem leków, czyli produktów wymagających specjalnych warunków przechowywania. Jak się jednak okazuje, nawet ogólnodostępne wyroby „bez recepty” wymagają chociażby temperatury pokojowej (od 15°C do 25°C), co w okresie letnim jest niemal niemożliwe do osiągnięcia w klasycznej furgonetce dostawczej. Jeśli zamówiony lek zostanie uszkodzony (np. roztopione czopki z paracetamolem, spulchnione tabletki itp.), to klient może zgłosić reklamację u podmiotu zlecającego usługę kurierowi. Taki stan rzeczy stawia w niewygodnej sytuacji apteki, hurtownie, producentów branży farmaceutycznej. Nie wspominając o konsumentach, którzy są narażeni na stosowanie niepełnowartościowych preparatów. Gdzie branża farmaceutyczna powinna szukać wsparcia w transporcie leków?

Delikatne farmaceutyki – czego potrzebują?

Transport w warunkach kontrolowanych, jakiego potrzebują wszystkie farmaceutyki, wymaga specjalnej floty i magazynów. Celem jest określony zakres temperatur bez względu na warunki atmosferyczne: 15-25°C (ciepły łańcuch), 2-8°C (zimny łańcuch), poniżej -20°C (w suchym lodzie). Dzięki temu można zachować niezmieniony skład i właściwości farmaceutyków, uniknąć uszkodzeń, zepsucia czy utraty ich skuteczności. Klasyczne samochody dostawcze nie zdają tutaj egzaminu. Dlatego w branży farmalogistycznej auta są wyposażone w dwukomorową zabudowę izotermiczną, urządzenia grzewczo-chłodzące oraz nowoczesne systemy monitoringu do kontroli temperatury i innych istotnych parametrów podczas transportu. Dodatkowo flota jest objęta systemem ciągłego śledzenia GPS – 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. W wyposażeniu aut znajdują się również przenośne lodówki, przydatne podczas transportu farmaceutyków wymagających odpowiedniej temperatury pomiędzy samochodem, a apteką czy szpitalem.

Specjalizacja i pełna kontrola

Co ważne, operatorzy logistyczni świadczący usługi dla farmacji w swoich autach przewożą wyłącznie leki i wyroby medyczne, co jest gwarantem bezpieczeństwa. Wykwalifikowani pracownicy doskonale znają rozkład placówek medycznych, co znacznie skraca czas dostarczenia farmaceutyków. Wyszkolony personel ma dużo większą świadomość znaczenia sprawności i szybkości w przeładowywaniu przesyłek w warunkach kontrolowanych. Co najważniejsze, każde odstąpienie od założonych wymogów chłodniczych znajduje odzwierciedlenie w raporcie. System GPS i Dział Temperatur skutecznie wspomagają kierowców w przeciwdziałaniu takim sytuacjom. W sytuacji zbliżenia się temperatury do progów alarmowych, tzn. 3°C lub 7°C kierowca otrzymuje alarm. Taka wiadomość jest także wysyłana do pracownika Działu Temperatur. W tym momencie kierowca może zmienić nastawy urządzenia chłodzącego. Po dostarczeniu przesyłki pracownik jest w stanie przekazać odbiorcy wydruk, na którym znajdują się szczegółowe dane dotyczące temperatury otoczenia panującego podczas całego procesu magazynowania i transportowania towaru, dzięki czemu odbiorca ma pewność co do tego, czy leki były przechowywane i przewożone w odpowiednich warunkach.

[Jeszcze] krótsza droga leków

Liderzy farmalogistyczni są w stanie nie tylko bezpiecznie i odpowiedzialnie przewozić leki, ale także wydatnie skrócić ich drogę do klienta. Dzieje się tak m.in., dzięki specjalnym usługom, jak np. dystrybucja w modelach DtP i DtH. Dystrybucja bezpośrednia jest alternatywą dla klasycznego modelu dystrybucji produktów leczniczych, w których kluczową funkcję pełnią hurtownie farmaceutyczne. W DtP i DtH to firma farmaceutyczna, czyli producent, pozostaje jedynym właścicielem leków w całym procesie dystrybucji. Z kolei operator logistyczny realizuje w imieniu i na rzecz producenta wszystkie niezbędne czynności związane z logistyką i administracją procesu sprzedażowego, przejmując za to pełną odpowiedzialność. Modele DtP i DtH, które w Polsce realizuje m.in. Pharmalink, skracają drogę leków do aptek i szpitali, zapewniając pacjentom bezpieczny i szybki dostęp do nich. Modele te są także korzystne dla aptek i szpitali, które nie muszą magazynować zapasów leków w dużej ilości, aby mieć do nich szybki dostęp.

Jako wyspecjalizowany operator logistyczny dla farmacji, w momencie przejęcia leku od producenta stajemy się za niego odpowiedzialni, zarówno pod kątem transportu jak i magazynowania. Dlatego też mamy pod kontrolą warunki panujące w aucie oraz wszelkie zabezpieczenia w magazynie. Stale szkolimy nasz personel, bo to od niego zależy bezpieczeństwo leków. Nasi pracownicy z działu temperatur wiedzą, np. gdzie dokładnie są auta, czy w jakich temperaturach były dystrybuowane i dostarczone farmaceutyki do odbiorcy końcowego. Jesteśmy świadomi z jakim ryzykiem dla zdrowia i życia ludzkiego wiąże się nasza praca, dlatego dla nas to nie tylko praca, ale też misja – mówi Daniel Charucki, Kierownik Transportu z firmy logistycznej Pharmalink.

Podsumowując, kultura pracy, wyposażenie oraz świadczone usługi są projektowane przez operatorów farmalogistycznych od początku do końca z myślą o potrzebach sektorów farmaceutycznego i zdrowotnego. Trudno o bardziej wyrazisty przykład na to, jak ogromną rolę w jakości świadczonych usług odgrywa specjalizacja.

Medycyna w Polsce

Powszechny dostęp do internetu sprawia, że wiele procesów przenosi się do świata cyfrowego. Coraz więcej Polaków wykorzystuje sieć do celów związanych ze zdrowiem. Cyfrowi pacjenci podchodzą do usług medycznych tak samo jak do wszystkich innych usług. Ich podróż (Patient Journey) często zaczyna się właśnie w sieci i to tam po raz pierwszy mają kontakt z konkretnymi placówkami medycznymi.

Aby przyciągnąć takie osoby, trzeba dotrzeć do nich w miejscach, w których są już obecni. Oznacza to konieczność zbadania ścieżek pacjentów (Patient Journey), identyfikacji ich problemów, zmapowania wszystkich punktów styku z placówką medyczną i wreszcie stworzenia strategii skoncentrowanej na doświadczeniach pacjentów.

Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom cyfrowych pacjentów, branża medyczna musi zatem zacząć korzystać z tych samych metod i narzędzi, których już od dawna używa się w e-commerce jak np.: 

 • narzędzia do marketing automation wspierające targetowanie,
 • portale internetowe dla różnych grup docelowych (pacjentów, partnerów),
 • aplikacje i platformy e-commerce do zakupu leków, akcesoriów medycznych, czy badań diagnostycznych,
 • prowadzenie komunikacji wielokanałowej,
 • testowanie nowych form generowania leadów jak webinary, newslettery, landing pages itp.,
 • narzędzia do badania satysfakcji pacjentów.

Branża medyczna będzie wykorzystywać coraz więcej nowinek technologicznych i innowacyjnych rozwiązań. Pozwalają one na szybszą diagnostykę, efektywną terapię i sprawną rehabilitację. Skoordynowana komunikacja z pacjentem, m.in. poprzez e-czaty czy wideoczaty, jest kluczowa dla kompleksowej opieki. Nowe technologie powinny być nakierowane na wczesną diagnostykę i pozwolić na rehabilitację w domu.

Służba zdrowia nowej generacji będzie wykorzystywała coraz więcej nowinek technologicznych – urządzeń mobilnych, telediagnostyki czy sztucznej inteligencji. W najbliższej przyszłości ponad 14 mln pacjentów może korzystać z nowych technologii w procesie leczenia. Największy potencjał mają przede wszystkim usługi telemedyczne, które mogą zrewolucjonizować system opieki zdrowotnej: przyspieszyć możliwość rozpoznania choroby czy poprawić jakość monitorowania leczenia.

Nowe technologie pozwalają na szybszą diagnostykę, bardziej efektywną terapię i sprawną rehabilitację. Często są wytworem wielu wynalazców, którzy starają się doprowadzić do tego, by były one użyteczne dla pacjentów. Jest wiele innowacji, które dostają wiele nagród, natomiast nie są użytkowane, bo są zbyt trudne do zastosowania w codziennym życiu. Powinny być nakierowane na wczesną diagnostykę, która pozwala na zmniejszenie kosztów diagnostyki i ewentualnej terapii. Nowe technologie, które pozwalają na rehabilitację, powinny być dostosowane do naszych telefonów komórkowych i pozwolić na rehabilitację w domu.

Żeby wydłużyć Polakom życie, nie wystarczy tylko normalna opieka medyczna i kontakt lekarza z pacjentem, lecz przede wszystkim potrzebna jest absolutnie nowoczesna technologia. To telemedycyna, kontakt z pacjentem poprzez różne inne narzędzia informatyczne, takie jak e-czaty czy wideoczaty, generalnie komunikacja z pacjentem w sposób skoordynowany, gdzie widzimy ścieżkę pacjenta w sposób ciągły, używając nowej technologii.

Problemy z brakami kadrowymi wśród specjalistów i personelu pomocniczego przekładają się na niską dostępność usług medycznych. Jest to jeden z najgorzej ocenianych aspektów funkcjonowania służby zdrowia. Według badań CBOS aż 82% Polaków uważa, że ciężko jest umówić się na wizytę u specjalisty, a 71% negatywnie ocenia dostępność personelu w szpitalach.

Problem ten pogłębia biurokratyzacja placówek medycznych. Według raportu NIK lekarze poświęcają 33% swojego czasu na wypełnianie dokumentacji medycznej i inne czynności administracyjne podczas wizyty stacjonarnej i aż 43% podczas teleporady.

Pierwszym krokiem w zwiększaniu dostępności personelu medycznego powinno być zatem efektywne wykorzystanie czasu już zatrudnionych specjalistów. Można to zrobić np. przez:

 • stosowanie podejścia digital first wobec pacjentów, zgodnie z którym pierwszy wywiad medyczny przeprowadza się zdalnie, by ocenić konieczność skierowania na wizytę osobistą,
 • integracje systemów informatycznych (np. z narzędziami do obsługi diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej), 
 • automatyzację przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi placówkami, co usprawni podejmowanie decyzji o leczeniu,
 • cyfryzację procesów administracyjnych (prowadzenie rejestrów elektronicznej dokumentacji medycznej),
 • wdrożenie systemów do automatyzacji rejestracji wizyt, które m.in. przypominają pacjentom o terminie konsultacji i zmniejszają liczbę „okienek” w grafikach lekarzy.

Każda automatyzacja, która pozwala odciążyć personel medyczny od żmudnych i powtarzalnych zadań, przekłada się na większą dostępność usług, wyższy poziom satysfakcji pacjentów i lepsze doświadczenia samych medyków. Ten ostatni aspekt jest szczególnie istotny w kontekście zmniejszania braków kadrowych i zachęcania wykwalifikowanych specjalistów do pracy w polskich firmach. 

Wybrane ciekawostki o zdrowiu z tego miesiąca

Oto kilka ciekawostek na temat zdrowia wybranych przez redaktorów w tym miesiącu:

 1. Rola snu w zdrowiu: Sen odgrywa kluczową rolę w procesach naprawczych organizmu. Brak odpowiedniej ilości snu może prowadzić do problemów zdrowotnych, takich jak osłabienie układu immunologicznego, problemy z koncentracją i zwiększone ryzyko chorób sercowo-naczyniowych.
 2. Znaczenie mikroflory jelitowej: Mikroorganizmy obecne w jelitach, zwane mikroflorą jelitową, pełnią istotną rolę w zdrowiu. Zrównoważona mikroflora pomaga w trawieniu, wspiera układ odpornościowy i może wpływać na zdrowie psychiczne.
 3. Czekolada a zdrowie serca: Ciemna czekolada o wysokiej zawartości kakao może korzystnie wpływać na zdrowie serca. Zawiera przeciwutleniacze i substancje poprawiające przepływ krwi, co może obniżać ryzyko chorób sercowo-naczyniowych.
 4. Ruch a zdrowie psychiczne: Regularna aktywność fizyczna nie tylko korzystnie wpływa na zdrowie fizyczne, ale także ma pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne. Ćwiczenia mogą pomagać w redukcji stresu, poprawie nastroju i łagodzeniu objawów depresji.
 5. Zdrowa dieta a zdrowie mózgu: Dieta bogata w składniki odżywcze, takie jak kwasy omega-3, przeciwutleniacze i witaminy, może wspomagać zdrowie mózgu. Ryby, orzechy, owoce jagodowe i warzywa są często polecane dla utrzymania zdrowego funkcjonowania mózgu.
 6. Efekt placebo: Moc umysłu może wpływać na zdrowie. Efekt placebo to zjawisko, w którym pacjent odczuwa poprawę stanu zdrowia po podaniu substancji bez właściwości leczniczych, jedynie z powodu przekonania, że jest to lek.
 7. Zdrowie jamy ustnej a ogólne zdrowie: Stan jamy ustnej jest powiązany z ogólnym zdrowiem. Zaniedbywanie higieny jamy ustnej może prowadzić do problemów z sercem, cukrzycą i innymi schorzeniami.

Pamiętaj, że każdy organizm jest inny, a indywidualne potrzeby zdrowotne mogą się różnić. Zawsze warto konsultować się z profesjonalistą medycznym w sprawie konkretnych kwestii zdrowotnych.

Opublikuj komentarz