Dlaczego warto studiować biotechnologię? Eksperci: To przyszłość medycyny i przemysłu

Dlaczego warto studiować biotechnologię? Eksperci: To przyszłość medycyny i przemysłu

16 marca podczas Targów Perspektywy odbyła się fascynująca debata zatytułowana „Wielkie pytania i wielkie odkrycia. Po co nam biotechnologia?”, zorganizowana przez Coventry University Wrocław. W debacie wzięli udział eksperci z różnych dziedzin związanych z biotechnologią, dzieląc się swoimi spostrzeżeniami na temat przyszłości tej dziedziny, potrzebnych kompetencji oraz perspektyw zawodowych dla przyszłych absolwentów.

Biotechnologia to dziedzina naukowa i technologiczna, która zajmuje się wykorzystaniem organizmów, komórek i biomolekuł w celu opracowania nowych technologii, produktów i usług. Ta dyscyplina ma szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach, takich jak: medycyna, rolnictwo, przemysł spożywczy, ochrona środowiska, produkcja leków oraz energetyka.

„W przeszłości ludzie żyli krócej, ale dostęp do bieżącej wody oraz odkrycie pierwszych antybiotyków znacząco wydłużyły i poprawiły jakość życia. Nowe, przełomowe leki odegrały tu kluczową rolę – to one w 73% przyczyniły się do tego efektu. Przykłady takich osiągnięć to terapia wirusowego zapalenia wątroby typu C, gdzie dziś jesteśmy w stanie wyleczyć w zasadzie 100% pacjentów, a jeszcze kilka lat temu leczenie nie dość, że było długotrwałe i obciążone bardzo poważnymi skutkami ubocznymi, było skuteczne tylko u niespełna 50% chorych. Podobnie, innowacyjne leki pozwalają na kontrolowanie HIV, umożliwiając ludziom osiągnięcie normalnej długości życia. Mimo to wciąż istnieje około 7000 tysięcy chorób bez skutecznego leczenia, co podkreśla potrzebę dalszego rozwoju biotechnologii medycznej. Praca w tej dziedzinie nie tylko jest ciekawa, ale też może mieć ogromny wpływ na ratowanie życia setek tysięcy pacjentów na całym świecie. Satysfakcja z możliwości przyczynienia się do postępu w medycynie jest ogromna” – opowiadała podczas spotkania Marta Winiarska, Prezes Polskiego Związku Innowacyjnych Firm Biotechnologii Medycznej BioInMed.

Biotechnologia i co dalej?

Z perspektywy studentów same studia to jedno. Bywa, że wybierane są z pasji i zainteresowań. Nie zawsze myślimy o tym, co rzeczywiście moglibyśmy robić w przyszłości. Pytania: „Czy znajdę dobrze płatną pracę?”, „Czy będę mógł rozwijać się zawodowo?”, „Czy moja praca przysłuży się innym?” – powinny paść i nierzadko determinować wybór studiów. W tym aspekcie biotechnologia daje szeroki wachlarz możliwości. 

„Na rynku pracy otwierają się przed absolwentami różnorodne możliwości. Po pierwsze, istnieją spółki biotechnologiczne zajmujące się badaniami nad nowymi lekami. Warto podkreślić, że wiele z tych firm działa na polskim rynku, angażując się w innowacje. Proces tworzenia nowych leków jest skomplikowany i czasochłonny, trwając od 10 do nawet 12 lat. Praca w tym obszarze obejmuje szeroki zakres działań, począwszy od biologii molekularnej, przez pracę z DNA i RNA, aż po chemię medyczną i organiczną. Naukowcy badają charakterystykę białek, szukając potencjalnych leków. Istnieje również możliwość pracy w obszarze badań klinicznych. Poza przemysłem, istnieje opcja realizacji się naukowo w instytutach naukowych. Dla tych, którzy unikają pracy laboratoryjnej, istnieją centra transferu technologii, gdzie można współpracować z innymi naukowcami nad projektami o potencjale przyszłych leków lub technologii” – opowiadała Karolina Jarosińska – założycielka i partner zarządzający ExecMind.

Marta Winiarska również podkreśliła misyjny aspekt branży biotechnologicznej, gdzie praca w laboratorium może przyczynić się do ratowania życia tysięcy pacjentów na całym świecie. To poczucie misji sprawia, że praca w tej dziedzinie jest nie tylko fascynująca, ale także wysoce satysfakcjonująca.

Umiejętności i kompetencje – czego potrzebuje rynek biotechnologii?

W dzisiejszych czasach tworzenie nowych technologii, zarówno leków, jak i narzędzi diagnostycznych opartych na biotechnologii, wymaga współpracy różnorodnych kompetencji. „Często działania te realizowane są przez interdyscyplinarne zespoły, w których obok biologów, biotechnologów, lekarzy czy chemików znajdują się także informatycy, ponieważ sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe stanowią coraz częściej istotny element tych projektów. Praca zespołowa, pozwalająca na uzyskanie synergii między różnymi kompetencjami, jest kluczowa dla osiągnięcia sukcesu i stworzenia innowacyjnych rozwiązań” – mówiła Marta Winiarska, podkreślając istotne kompetencje, których we współczesnym świecie, nastawionym na „granie na siebie”, nierzadko młodym ludziom brakuje. 

W Coventry University kładziemy duży nacisk nie tylko na umiejętność korzystania z dostępnych narzędzi laboratoryjnych, lecz także prezentowania informacji w sposób zrozumiały zarówno dla specjalistów biotechnologicznych, jak i dla osób spoza branży. Chcielibyśmy, aby nasi studenci potrafili analizować dane, tworzyć prezentacje oraz myśleć krytycznie i rozwiązywać problemy związane z ich przyszłą karierą, nie tylko wykonywać zadania rutynowe, lecz także podejmować wyzwania wymagające innowacyjnego podejścia” – mówiła Dorota Dobrzańska-Szoentag, dyrektor kursu Applied Biosciences w Coventry University Wrocław. 

Biotechnologia na Coventry University Wrocław – jak wygląda tok studiów? 

Studenci już od pierwszego miesiąca studiów mogą korzystać z laboratoriów badawczych. „Oczywiście, nie przeprowadzają tam od razu eksperymentów, lecz najpierw uczą się zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium. Następnie przechodzą do realizacji zagadnień teoretycznych w przestrzeni laboratoryjnej, a po zapoznaniu się z danym tematem, przystępują do eksperymentów w laboratorium. Jest to bardzo korzystne dla studentów, ponieważ przygotowuje ich do pracy zawodowej już po ukończeniu pierwszego stopnia studiów” – opowiedziała Dorota Dobrzańska-Szoentag.  Studenci mają dostęp do urządzeń i przestrzeni laboratoryjnych używanych przez osoby i firmy z sektora przemysłowego.

„Jeśli chodzi o program studiów, w pierwszym roku skupiamy się na podstawach biochemii, mikrobiologii i chemii. Następnie rozwijamy te zagadnienia, przechodząc do zaawansowanych technik mikrobiologii i biochemii molekularnej. Na trzecim roku studiów skupiamy się na aplikacji tych umiejętności w praktyce, czyli gdzie i w jaki sposób można wykorzystać wiedzę zdobytą w poprzednich latach studiów, zarówno w przemyśle, jak i w badaniach naukowych” – wyjaśniła dyrektor kierunku Applied Biosciences.

Po ukończeniu drugiego roku istnieje możliwość wzięcia udziału w programie „sandwich year”, czyli praktykach studenckich w firmie biotechnologicznej. Doświadczenie zdobyte w pracy w firmie biotechnologicznej jest bardzo cenione później przez przyszłych pracodawców – to zdecydowany wyróżnik kierunku prowadzonego na Coventry University Wrocław. Studenci po drugim roku studiów mają szansę odbyć roczne praktyki w firmie biotechnologicznej, po czym wracają na trzeci rok, aby zakończyć swoje badania i napisać pracę licencjacką.

Eksperci podkreślili nie tylko wartość kompetencji technicznych, ale także umiejętność synergii wiedzy oraz misyjny aspekt pracy w tej dynamicznie rozwijającej się dziedzinie. Biotechnologia staje się nie tylko kluczowym obszarem badań naukowych, ale także źródłem nadziei na przyszłe odkrycia, które mogą zmienić oblicze medycyny i przemysłu na całym świecie.

„Biotechnologia medyczna, rozwijająca się w Polsce od ponad 15 lat, odgrywa kluczową rolę w odkrywaniu i rozwijaniu nowych leków, terapii oraz metod diagnostycznych. Dzięki współpracy z Polskim Związkiem Innowacyjnych Firm Biotechnologii Medycznej BioInMed, który stanowi ważny element ekosystemu polskich innowacji biomedycznych i zrzesza dziś 19 wiodących spółek pracujących nad projektami B+R w obszarze drug discovery/drug development, studenci naszej uczelni zdobywają wiedzę na temat teorii i koncepcji w dziedzinach nauk biologicznych i chemicznych. Ponadto, uczą się praktycznych technik laboratoryjnych oraz zasad prowadzenia projektów badawczych. Dzięki tej unikatowej mieszance kompetencji i doświadczeń nasi absolwenci będą mieli szansę osiągnąć sukcesy zawodowe na międzynarodowej arenie” – mówi dr Jacek Lewandowski, dyrektor Kampusu Coventry University we Wrocławiu.

Coventry University Wrocław wprowadza nowy kierunek studiów – „Applied Biosciences”, już jesienią 2024 r. Studenci będą mieli możliwość zgłębienia technik molekularnych, biochemicznych i genetycznych, kluczowych dla współczesnej biotechnologii. Współpraca z Polskim Związkiem Innowacyjnych Firm Biotechnologii Medycznej BioInMed zapewni dostęp do unikalnej, praktycznego know-how dzięki biznesowemu doświadczeniu ekspertów oraz umożliwi zdobycie wiedzy potrzebnej do rozwiązywania realnych problemów społecznych. Kierunek skupi się również na aspektach prawnych i kompetencjach miękkich, niezbędnych dla realizacji nakierowanych na komercjalizację (czyli udostępnienie konkretnych technologii pacjentom) projektów naukowo-badawczych w sektorze biotechnologicznym. Studenci będą mieli okazję współpracować z ekspertami oraz rozwijać kompetencje, niezbędne do efektywnej pracy w grupie i zarządzania projektami badawczymi.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji oraz programu studiów znajdują się na stronie internetowej uczelni: https://www.coventry.ac.uk/wroclaw/course-structure/hnc-hnd-degree/biosciences/.

***

Coventry University Wrocław to filia Coventry University założona w 2020 r. jako pierwszy brytyjski uniwersytet w Polsce. Coventry University Wrocław oferuje szereg programów studiów licencjackich i podyplomowych z obszarów biznesu, psychologii, informatyki oraz cyberbezpieczeństwa. Ośrodek współpracuje z firmami, aby rozwijać kursy ukierunkowane na karierę. Dzięki temu absolwenci Coventry University Wrocław są w pełni przygotowani do wywierania pozytywnego wpływu w miejscu pracy. Coventry University Wrocław jest obecnie siedzibą Coventry University Research Institute Europe (CURIE), który ma na celu wykorzystanie wiedzy specjalistycznej z brytyjskich ośrodków badawczych uniwersytetu Coventry we współpracy z polskimi naukowcami.

Medycyna w Polsce

Branża medyczna będzie wykorzystywać coraz więcej nowinek technologicznych i innowacyjnych rozwiązań. Pozwalają one na szybszą diagnostykę, efektywną terapię i sprawną rehabilitację. Skoordynowana komunikacja z pacjentem, m.in. poprzez e-czaty czy wideoczaty, jest kluczowa dla kompleksowej opieki. Nowe technologie powinny być nakierowane na wczesną diagnostykę i pozwolić na rehabilitację w domu.

Służba zdrowia nowej generacji będzie wykorzystywała coraz więcej nowinek technologicznych – urządzeń mobilnych, telediagnostyki czy sztucznej inteligencji. W najbliższej przyszłości ponad 14 mln pacjentów może korzystać z nowych technologii w procesie leczenia. Największy potencjał mają przede wszystkim usługi telemedyczne, które mogą zrewolucjonizować system opieki zdrowotnej: przyspieszyć możliwość rozpoznania choroby czy poprawić jakość monitorowania leczenia.

Nowe technologie pozwalają na szybszą diagnostykę, bardziej efektywną terapię i sprawną rehabilitację. Często są wytworem wielu wynalazców, którzy starają się doprowadzić do tego, by były one użyteczne dla pacjentów. Jest wiele innowacji, które dostają wiele nagród, natomiast nie są użytkowane, bo są zbyt trudne do zastosowania w codziennym życiu. Powinny być nakierowane na wczesną diagnostykę, która pozwala na zmniejszenie kosztów diagnostyki i ewentualnej terapii. Nowe technologie, które pozwalają na rehabilitację, powinny być dostosowane do naszych telefonów komórkowych i pozwolić na rehabilitację w domu.

Żeby wydłużyć Polakom życie, nie wystarczy tylko normalna opieka medyczna i kontakt lekarza z pacjentem, lecz przede wszystkim potrzebna jest absolutnie nowoczesna technologia. To telemedycyna, kontakt z pacjentem poprzez różne inne narzędzia informatyczne, takie jak e-czaty czy wideoczaty, generalnie komunikacja z pacjentem w sposób skoordynowany, gdzie widzimy ścieżkę pacjenta w sposób ciągły, używając nowej technologii.

Telemedycyna z jednej strony jest wyzwaniem dla branży medycznej, ponieważ wymaga inwestycji w nowoczesne oprogramowanie i narzędzia, zmiany organizacji pracy, szkoleń pracowników itd. Z drugiej strony stanowi ogromną szansę na zwiększenie dostępności usług medycznych, zmniejszenie kosztów obsługi pacjenta i przyciągnięcie nowej grupy docelowej — cyfrowych pacjentów. 

Teleporady w polskim wydaniu przypominają obecnie bardziej próbę skopiowania tradycyjnej wizyty w gabinecie lekarskim, niż faktyczny przełom w cyfryzacji służby zdrowia. Niemniej już w takiej formie cieszą się one dużym zainteresowaniem ze strony pacjentów. W 2021 roku 62% Polaków, zamiast udać się do przychodni wybrało konsultację lekarską przez telefon. 

Docelowo telemedycyna (Digital Health) powinna oferować nowe formy opieki medycznej będące efektem synergii medycyny, technologii i telekomunikacji. Mowa nie tylko o telekonsultacjach lekarskich, ale również zdalnym monitoringu zdrowia, diagnostyce, rehabilitacji, a nawet zabiegach chirurgicznych. Technologie wspierające rozwój telemedycyny to m.in.:

 • Oprogramowanie specjalistyczne usprawniające komunikację na linii pacjent — lekarz,  prowadzące rejestr konsultacji,  systemy wspomagające diagnostykę radiologiczną i obrazową, analizujące dane historyczne i ułatwiające stawianie diagnozy, systemy do przetwarzania i wymiany informacji pomiędzy oddziałami i placówkami partnerskim, rejestry EDM i wiele innych. 
 • Aplikacje dla pacjentów jak portale internetowe z indywidualnymi kontami pacjentów umożliwiające umawianie wizyt, przedłużanie recept, planowanie badań, zarządzanie kalendarzem szczepień itp., aplikacje monitorujące stan zdrowia osób przewlekle chorych (np. cukrzyków), służące do przechowywania dokumentacji medycznej, wyboru ubezpieczenia medycznego, czy zakupu leków i realizacji recept itp.
 • Urządzenia typu Smart Health - zarówno profesjonalne rejestratory medyczne (jak holtery EKG czy zdalne KTG), które pozwalają zmniejszyć ilość hospitalizacji, jak i prostsza elektronika monitorująca stan zdrowia o charakterze profilaktycznym i mająca na celu zwiększenie zaangażowania pacjentów.

Rynek telemedycyny ma ogromny potencjał. Aby go w pełni wykorzystać, niezbędne jest wdrożenie nowych technologii oraz zadbanie o ich integrację z użytkownikami (pacjentami i lekarzami). Wymaga to od firm spojrzenia na pacjenta w sposób holistyczny i zmapowania jego całej podróży przez system ochrony zdrowia, począwszy od momentu, w którym zaczyna poszukiwać informacji w Internecie, poprzez spotkanie z lekarzem i diagnostykę, aż po realizację recepty w aptece i konsultacje kontrolne. 

Telemedycyna z jednej strony jest wyzwaniem dla branży medycznej, ponieważ wymaga inwestycji w nowoczesne oprogramowanie i narzędzia, zmiany organizacji pracy, szkoleń pracowników itd. Z drugiej strony stanowi ogromną szansę na zwiększenie dostępności usług medycznych, zmniejszenie kosztów obsługi pacjenta i przyciągnięcie nowej grupy docelowej — cyfrowych pacjentów. 

Teleporady w polskim wydaniu przypominają obecnie bardziej próbę skopiowania tradycyjnej wizyty w gabinecie lekarskim, niż faktyczny przełom w cyfryzacji służby zdrowia. Niemniej już w takiej formie cieszą się one dużym zainteresowaniem ze strony pacjentów. W 2021 roku 62% Polaków, zamiast udać się do przychodni wybrało konsultację lekarską przez telefon. 

Docelowo telemedycyna (Digital Health) powinna oferować nowe formy opieki medycznej będące efektem synergii medycyny, technologii i telekomunikacji. Mowa nie tylko o telekonsultacjach lekarskich, ale również zdalnym monitoringu zdrowia, diagnostyce, rehabilitacji, a nawet zabiegach chirurgicznych. Technologie wspierające rozwój telemedycyny to m.in.:

 • Oprogramowanie specjalistyczne usprawniające komunikację na linii pacjent — lekarz,  prowadzące rejestr konsultacji,  systemy wspomagające diagnostykę radiologiczną i obrazową, analizujące dane historyczne i ułatwiające stawianie diagnozy, systemy do przetwarzania i wymiany informacji pomiędzy oddziałami i placówkami partnerskim, rejestry EDM i wiele innych. 
 • Aplikacje dla pacjentów jak portale internetowe z indywidualnymi kontami pacjentów umożliwiające umawianie wizyt, przedłużanie recept, planowanie badań, zarządzanie kalendarzem szczepień itp., aplikacje monitorujące stan zdrowia osób przewlekle chorych (np. cukrzyków), służące do przechowywania dokumentacji medycznej, wyboru ubezpieczenia medycznego, czy zakupu leków i realizacji recept itp.
 • Urządzenia typu Smart Health - zarówno profesjonalne rejestratory medyczne (jak holtery EKG czy zdalne KTG), które pozwalają zmniejszyć ilość hospitalizacji, jak i prostsza elektronika monitorująca stan zdrowia o charakterze profilaktycznym i mająca na celu zwiększenie zaangażowania pacjentów.

Rynek telemedycyny ma ogromny potencjał. Aby go w pełni wykorzystać, niezbędne jest wdrożenie nowych technologii oraz zadbanie o ich integrację z użytkownikami (pacjentami i lekarzami). Wymaga to od firm spojrzenia na pacjenta w sposób holistyczny i zmapowania jego całej podróży przez system ochrony zdrowia, począwszy od momentu, w którym zaczyna poszukiwać informacji w Internecie, poprzez spotkanie z lekarzem i diagnostykę, aż po realizację recepty w aptece i konsultacje kontrolne. 

Wybrane ciekawostki o zdrowiu z tego miesiąca

Oto kilka ciekawostek na temat zdrowia wybranych przez redaktorów w tym miesiącu:

 1. Rola snu w zdrowiu: Sen odgrywa kluczową rolę w procesach naprawczych organizmu. Brak odpowiedniej ilości snu może prowadzić do problemów zdrowotnych, takich jak osłabienie układu immunologicznego, problemy z koncentracją i zwiększone ryzyko chorób sercowo-naczyniowych.
 2. Znaczenie mikroflory jelitowej: Mikroorganizmy obecne w jelitach, zwane mikroflorą jelitową, pełnią istotną rolę w zdrowiu. Zrównoważona mikroflora pomaga w trawieniu, wspiera układ odpornościowy i może wpływać na zdrowie psychiczne.
 3. Czekolada a zdrowie serca: Ciemna czekolada o wysokiej zawartości kakao może korzystnie wpływać na zdrowie serca. Zawiera przeciwutleniacze i substancje poprawiające przepływ krwi, co może obniżać ryzyko chorób sercowo-naczyniowych.
 4. Ruch a zdrowie psychiczne: Regularna aktywność fizyczna nie tylko korzystnie wpływa na zdrowie fizyczne, ale także ma pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne. Ćwiczenia mogą pomagać w redukcji stresu, poprawie nastroju i łagodzeniu objawów depresji.
 5. Zdrowa dieta a zdrowie mózgu: Dieta bogata w składniki odżywcze, takie jak kwasy omega-3, przeciwutleniacze i witaminy, może wspomagać zdrowie mózgu. Ryby, orzechy, owoce jagodowe i warzywa są często polecane dla utrzymania zdrowego funkcjonowania mózgu.
 6. Efekt placebo: Moc umysłu może wpływać na zdrowie. Efekt placebo to zjawisko, w którym pacjent odczuwa poprawę stanu zdrowia po podaniu substancji bez właściwości leczniczych, jedynie z powodu przekonania, że jest to lek.
 7. Zdrowie jamy ustnej a ogólne zdrowie: Stan jamy ustnej jest powiązany z ogólnym zdrowiem. Zaniedbywanie higieny jamy ustnej może prowadzić do problemów z sercem, cukrzycą i innymi schorzeniami.

Pamiętaj, że każdy organizm jest inny, a indywidualne potrzeby zdrowotne mogą się różnić. Zawsze warto konsultować się z profesjonalistą medycznym w sprawie konkretnych kwestii zdrowotnych.

Opublikuj komentarz