Czym jest POP, czyli Program Ochrony Powietrza i jak wpływa na ochronę środowiska?

Czym jest POP, czyli Program Ochrony Powietrza i jak wpływa na ochronę środowiska?

Powstaje wiele różnych projektów, które dotyczą ochrony środowiska naturalnego. Można znaleźć różnorodne rozwiązania, dzięki którym nasza planeta jest mniej zanieczyszczana. Wśród nich istnieją programy, które wspierają między innymi obszar dotyczący ochrony powietrza. Czym jest POP i dlaczego jest tak ważny dla naszego środowiska?

Program Ochrony Powietrza – co to takiego?

Ustawa Prawo ochrony środowiska reguluje działania mające na celu walkę z zanieczyszczeniami, w tym powietrza. W związku z tym sporządzane są Programy Ochrony Powietrza, których celem jest, aby nie doprowadzać do przekroczeń dopuszczalnych poziomów szkodliwych substancji w powietrzu. Odpowiedzialny za wdrożenie POP jest sejmik województwa. Na drodze uchwały, program ten staje się aktem prawa miejscowego – oznacza to, że obowiązuje na terenie danego województwa.

Program Ochrony Powietrza jest niezwykle istotny, a jego najważniejszym celem jest wprowadzanie zadań mających na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza. Ważne jest, aby było to wykonywane w sposób, który pozwala na realne osiągnięcie poprawy jego jakości, a także, aby zostały dotrzymane wszelkie standardy określone prawem. Dzięki wprowadzeniu POP można odpowiednio wcześnie reagować na zmiany klimatyczne oraz kontrolować przekroczenia szkodliwych substancji w powietrzu, które zagrażają życiu i zdrowiu mieszkańców miast i całych regionów.

Jak powstaje POP dla danego obszaru województwa?

Obowiązek opracowania POP nakłada ustawa Prawo ochrony środowiska. Obliguje ona Głównego Inspektora Ochrony Środowiska do corocznej oceny, a także klasyfikacji stref na terenie województw. Wyniki te przekazuje zarządowi danego województwa, który w przypadku przekroczeń norm szkodliwych substancji w powietrzu, ma 12 miesięcy na opracowanie POP z planem krótkoterminowych działań. Taki projekt trafia do władz, tj. wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostw lub ministra właściwego ds. klimatu.

Tego rodzaju programy są niezwykle istotne. Jeśli nie będziemy dbać o jak najniższy poziom zanieczyszczeń powietrza, to następne pokolenia będą miały jeszcze więcej pracy do wykonania, aby przywrócić harmonię w przyrodzie i oczyścić ją z niebezpiecznych substancji. Właśnie w tym celu wykonujemy pomiar zanieczyszczeń powietrza. Należą do nich m.in. akredytowane pomiary emisji do powietrza oraz imisji w powietrzu z wykorzystaniem różnorodnych metod, np. aspiracyjnej, elektrochemicznej czy spektrofotometrycznej. Dzięki nim jesteśmy w stanie bardzo precyzyjnie wykonać pomiary i dokonać rzetelnej analizy, która pomaga w przygotowaniu Programu Ochrony Powietrza – mówi XYZ z firmy LEMITOR Ochrona Środowiska.

Obowiązek stworzenia POP i kary

Ponieważ stworzenie Programu Ochrony Powietrza wynika z przepisów prawa, za niezrealizowanie tego obowiązku grożą wysokie kary pieniężne. Są to kwoty od 50 tys. do 500 tys. złotych i mogą zostać nałożone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska na dany podmiot, jeśli nie dotrzyma on terminów uchwalenia programu, nie zrealizuje określonych w nim działań lub nie przekaże w określonym czasie sprawozdań okresowych i końcowych z realizacji programu. Dodatkowa kara grzywny przewidziana jest także dla tych, którzy nie przestrzegają ograniczeń, nakazów i zakazów wynikających z wdrażanych i uchwalonych już POP.

Temat ochrony powietrza warto wziąć zatem na poważnie i nie bagatelizować przepisów, które jasno wskazują wytyczne w tym zakresie. Odpowiednie pomiary i analizy powietrza dla danego obszaru wykonują jednostki, które zajmują się takimi działaniami na co dzień. Dzięki nim można skutecznie ograniczyć zanieczyszczenie środowiska i poprawić jakość życia mieszkańców wielu miast.

Medycyna w Polsce

Problemy z brakami kadrowymi wśród specjalistów i personelu pomocniczego przekładają się na niską dostępność usług medycznych. Jest to jeden z najgorzej ocenianych aspektów funkcjonowania służby zdrowia. Według badań CBOS aż 82% Polaków uważa, że ciężko jest umówić się na wizytę u specjalisty, a 71% negatywnie ocenia dostępność personelu w szpitalach.

Problem ten pogłębia biurokratyzacja placówek medycznych. Według raportu NIK lekarze poświęcają 33% swojego czasu na wypełnianie dokumentacji medycznej i inne czynności administracyjne podczas wizyty stacjonarnej i aż 43% podczas teleporady.

Pierwszym krokiem w zwiększaniu dostępności personelu medycznego powinno być zatem efektywne wykorzystanie czasu już zatrudnionych specjalistów. Można to zrobić np. przez:

 • stosowanie podejścia digital first wobec pacjentów, zgodnie z którym pierwszy wywiad medyczny przeprowadza się zdalnie, by ocenić konieczność skierowania na wizytę osobistą,
 • integracje systemów informatycznych (np. z narzędziami do obsługi diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej), 
 • automatyzację przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi placówkami, co usprawni podejmowanie decyzji o leczeniu,
 • cyfryzację procesów administracyjnych (prowadzenie rejestrów elektronicznej dokumentacji medycznej),
 • wdrożenie systemów do automatyzacji rejestracji wizyt, które m.in. przypominają pacjentom o terminie konsultacji i zmniejszają liczbę „okienek” w grafikach lekarzy.

Każda automatyzacja, która pozwala odciążyć personel medyczny od żmudnych i powtarzalnych zadań, przekłada się na większą dostępność usług, wyższy poziom satysfakcji pacjentów i lepsze doświadczenia samych medyków. Ten ostatni aspekt jest szczególnie istotny w kontekście zmniejszania braków kadrowych i zachęcania wykwalifikowanych specjalistów do pracy w polskich firmach. 

Branża medyczna będzie wykorzystywać coraz więcej nowinek technologicznych i innowacyjnych rozwiązań. Pozwalają one na szybszą diagnostykę, efektywną terapię i sprawną rehabilitację. Skoordynowana komunikacja z pacjentem, m.in. poprzez e-czaty czy wideoczaty, jest kluczowa dla kompleksowej opieki. Nowe technologie powinny być nakierowane na wczesną diagnostykę i pozwolić na rehabilitację w domu.

Służba zdrowia nowej generacji będzie wykorzystywała coraz więcej nowinek technologicznych – urządzeń mobilnych, telediagnostyki czy sztucznej inteligencji. W najbliższej przyszłości ponad 14 mln pacjentów może korzystać z nowych technologii w procesie leczenia. Największy potencjał mają przede wszystkim usługi telemedyczne, które mogą zrewolucjonizować system opieki zdrowotnej: przyspieszyć możliwość rozpoznania choroby czy poprawić jakość monitorowania leczenia.

Nowe technologie pozwalają na szybszą diagnostykę, bardziej efektywną terapię i sprawną rehabilitację. Często są wytworem wielu wynalazców, którzy starają się doprowadzić do tego, by były one użyteczne dla pacjentów. Jest wiele innowacji, które dostają wiele nagród, natomiast nie są użytkowane, bo są zbyt trudne do zastosowania w codziennym życiu. Powinny być nakierowane na wczesną diagnostykę, która pozwala na zmniejszenie kosztów diagnostyki i ewentualnej terapii. Nowe technologie, które pozwalają na rehabilitację, powinny być dostosowane do naszych telefonów komórkowych i pozwolić na rehabilitację w domu.

Żeby wydłużyć Polakom życie, nie wystarczy tylko normalna opieka medyczna i kontakt lekarza z pacjentem, lecz przede wszystkim potrzebna jest absolutnie nowoczesna technologia. To telemedycyna, kontakt z pacjentem poprzez różne inne narzędzia informatyczne, takie jak e-czaty czy wideoczaty, generalnie komunikacja z pacjentem w sposób skoordynowany, gdzie widzimy ścieżkę pacjenta w sposób ciągły, używając nowej technologii.

Obecny poziom finansowania i wprowadzone regulacje w obszarze technologii nielekowych w znacznym stopniu utrudniają wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań medycznych. Ponadto nieaktualizowane od wielu lat limity finansowania zmuszają pacjentów do ogromnych dopłat z własnej kieszeni do dostępnych na rynku wyrobów.

Ogólna wartość rynku wyrobów medycznych liczona przychodami firm to 17,5 mld złotych. W 2020 roku ogólna wartość produkcji krajowej branży wyrobów medycznych wyniosła blisko 11 mld złotych. To imponujący wynik, na który złożyła się praca 5266 podmiotów – wytwórców, importerów oraz dystrybutorów wyrobów medycznych oraz blisko 30 tys. pracowników zatrudnionych w tych firmach.

Pomimo rosnącego wpływu na polską gospodarkę, firmy działające w obszarze wyrobów medycznych borykają się ze znaczącymi przeszkodami systemowymi, które w dużej mierze odbijają się na polskich pacjentach. Jednym z palących problemów jest kategoryzacja oraz poziom finansowania wyrobów wydawanych na zlecenie. W Polsce przeznacza się na nie jedynie 1% ogólnego budżetu NFZ. Dla porównania nakłady per capita w krajach Grupy Wyszehradzkiej są średnio 3 razy większe. Odbija się to na kieszeni pacjentów, którzy do wyrobów dopłacać muszą aż 39% ich ogólnej wartości, czyli o kilkanaście punktów procentowych więcej, niż w Czechach czy na Słowacji.

Kategorie, które wymagają jak najszybszej rewizji to między innymi wózki inwalidzkie, peruki, protezy piersi, produkty stomijne czy aparaty słuchowe. Tylko w przypadku tych ostatnich, w ubiegłym roku polscy pacjenci musieli dopłacić ponad pół miliarda złotych. Limity finansowania stosowane w wymienionych grupach sprawiają, że pacjenci zmuszeni są do korzystania z bardzo podstawowych produktów lub, jak w przypadku stomii, mają dostęp do takiej liczby wyrobów, która nie spełnia ich miesięcznego zapotrzebowania. Godzi to w ich zdrowie i godność, pogarsza komfort leczenia czy rehabilitacji oraz znacząco przedłuża hospitalizację.

Wybrane ciekawostki o zdrowiu z tego miesiąca

Oto kilka ciekawostek na temat zdrowia wybranych przez redaktorów w tym miesiącu:

 1. Rola snu w zdrowiu: Sen odgrywa kluczową rolę w procesach naprawczych organizmu. Brak odpowiedniej ilości snu może prowadzić do problemów zdrowotnych, takich jak osłabienie układu immunologicznego, problemy z koncentracją i zwiększone ryzyko chorób sercowo-naczyniowych.
 2. Znaczenie mikroflory jelitowej: Mikroorganizmy obecne w jelitach, zwane mikroflorą jelitową, pełnią istotną rolę w zdrowiu. Zrównoważona mikroflora pomaga w trawieniu, wspiera układ odpornościowy i może wpływać na zdrowie psychiczne.
 3. Czekolada a zdrowie serca: Ciemna czekolada o wysokiej zawartości kakao może korzystnie wpływać na zdrowie serca. Zawiera przeciwutleniacze i substancje poprawiające przepływ krwi, co może obniżać ryzyko chorób sercowo-naczyniowych.
 4. Ruch a zdrowie psychiczne: Regularna aktywność fizyczna nie tylko korzystnie wpływa na zdrowie fizyczne, ale także ma pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne. Ćwiczenia mogą pomagać w redukcji stresu, poprawie nastroju i łagodzeniu objawów depresji.
 5. Zdrowa dieta a zdrowie mózgu: Dieta bogata w składniki odżywcze, takie jak kwasy omega-3, przeciwutleniacze i witaminy, może wspomagać zdrowie mózgu. Ryby, orzechy, owoce jagodowe i warzywa są często polecane dla utrzymania zdrowego funkcjonowania mózgu.
 6. Efekt placebo: Moc umysłu może wpływać na zdrowie. Efekt placebo to zjawisko, w którym pacjent odczuwa poprawę stanu zdrowia po podaniu substancji bez właściwości leczniczych, jedynie z powodu przekonania, że jest to lek.
 7. Zdrowie jamy ustnej a ogólne zdrowie: Stan jamy ustnej jest powiązany z ogólnym zdrowiem. Zaniedbywanie higieny jamy ustnej może prowadzić do problemów z sercem, cukrzycą i innymi schorzeniami.

Pamiętaj, że każdy organizm jest inny, a indywidualne potrzeby zdrowotne mogą się różnić. Zawsze warto konsultować się z profesjonalistą medycznym w sprawie konkretnych kwestii zdrowotnych.

Opublikuj komentarz